Golfauton Ajo-ohjeet


Golfauton ajo-ohjeet

Golfautolla saa ajaa ainoastaan tiellä, väylällä tai leikatussa raffissa.
Käytä aina golfautotietä, kun se on mahdollista. Erityisesti teealueilla.
Älä koskaan aja teealueilla, greeneillä tai pitkässä heinässä.
Älä koskaan aja lähemmäksi kuin 25 metriä greenistä väylän menosuunnassa.
Älä aja bunkkerien reunojen läheisyydessä – vaarana reunan sortuminen.
Aja aina suoria linjoja ja pyri välttämään sutimista.
Pysäköi auto riittävän kauaksi greenistä joko tielle tai raffiin.
Palauta vuokra-auto siistissä kunnossa ja ilmoita aiheuttamistasi vaurioista heti kierroksen jälkeen.
Annettujen ohjeiden laiminlyönnistä seuraa välitön kentältä poistaminen.


Golfauton turvallisuusohjeet

Golfauton kuljettajalta vaaditaan 15 vuoden ikä, alle 150 cm oleva henkilö ei saa ajaa golfautoa.
Ajon aikana pidä jalat ja kädet golfauton sisäpuolella.
Älä anna lasten leikkiä golfautolla. Golfauto ei ole lelu.
Golfautossa saa kuljettaa vain 2 kahta aikuista ja pelivarusteita.
Älä koskaan aja alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Huomioi rikoslain määräykset.
Aja vastuullisesti kenttää kunnioittaen, vältä äkkipysähdyksiä, aja ylä- ja alamäet suorassa linjassa.
Seisominen lokasuojilla ja takapuskurilla on ehdottomasti kielletty.
Ukonilmalla poistu ajoneuvosta.
Golfautolla ei saa ajaa pelaajalinjan etupuolelle, mikäli joku on vielä lyömässä takaa.
Noudata erityistä varovaisuutta parkkialueella, huoltorakennusten lähellä, teiden ylityksessä, rangella ja klubin läheisyydessä.
Noudata kojetaulussa ja ohjauspyörässä olevia EU-määräysten mukaisia turvallisuus- ja käyttösymboleja.
Noudata valvojan antamia ohjeita ja määräyksiä.
Golfautolla ei saa ajaa kentällä, mikäli se sääolosuhteiden tai muun syyn vuoksi on kielletty.
Kaikilla yleisillä katu- ja tieosuuksilla noudatetaan tieliikennelakia.
Omaa golfautoa käyttävän tulee huomioida, että golfautossa on oltava voimassaoleva vakuutus mahdollisten vahinkojen varalta.
Golfautolla aiheutetusta henkilövahingosta tehdään aina ilmoitus poliisille.
Golfautolla ajamisesta juopuneena täyttyy rikoslain mukaisesti ratti-juopumuksen edellytykset. Myös huumaavien lääkkeiden vaikutus on syytä huomioida.
Mikäli golfauton kyydissä oleva matkustaja alkoholin vaikutuksen alaisena ryhtyy ohjaamaan golfautoa tai koskee hallintalaitteisiin ajon aikana, niin vieressä istuva itse syyllistyy rattijuopumukseen.
Tärkeää on myös huomioida, että golfauton omistaja syyllistyy rikokseen, mikäli tämä antaa golfauton juopuneen kuljetettavaksi.
Asiaton golfautolla ajaminen golfkentällä on kielletty.