Säännöt

Voimassa olevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset

Säännöt


Kilpailumääräykset Golf Pirkkala 2024


OSALLISTUMISOIKEUS

Ellei kilpailukutsussa toisin mainita, kilpailut ovat avoimia.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua kello 9:00.

Viimeinen ilmoittautumispäivä ilmoitetaan kilpailukutsussa. Jälki-ilmoittautumismaksu on 10€.

Kilpailuun voi ilmoittautua suoraan jäsentunnuksilla ilmoitettuihin sähköisiin järjestelmiin, sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi pelaajan nimi, tasoitus, kotiseura, kotiseuran jäsennumero ja matkapuhelinnumero.

Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta ja sen saapumisesta kilpailun järjestäjälle. Kilpailutoimikunta voi hylätä puutteellisilla tiedoilla varustetun ilmoittautumisen.

JONOTUSLISTA

Kilpailuihin otetaan pelaajia jonotuslistasta tai jälki-ilmoittautuneita kilpailuista poisjääneiden pelaajien tilalle tai vajaisiin lähtöryhmiin.

OSANOTON PERUUTUS

Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Ilmoittautumisajan päätyttyä, on kilpailuun ilmoittautunut pelaaja velvollinen maksamaan kilpailumaksun.

Mikäli pelaaja on estynyt osallistumaan kilpailuun sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman pian caddiemasterille. Kilpailun peruutus sairastapauksissa on tehtävä viimeistään neljä (4) tuntia ennen kilpailun alkua, jotta vapautus kilpailumaksusta myönnetään.

LÄHTÖJÄRJESTYS

Kilpailijat arvotaan lähtöryhmiin. Lähtöryhmät pyritään järjestämään sarjojen sisäisinä. Lähtöjärjestys julkaistaan kilpailukalenterissa.

Reikäpelikilpailuissa otteluparit arpovat keskenään aloitusjärjestyksen ensimmäisellä lyöntipaikalla.

OSANOTTAJAMÄÄRÄ

Pelaajat otetaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita.

KILPAILUSARJAT

Kilpailun sarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa. Sarja järjestetään, mikäli siihen osallistuu vähintään kuusi pelaajaa.

KILPAILUN TUOMARI

Jos kilpailuun on nimetty tuomari, käännytään sääntöasioissa hänen puoleensa, hänen päätöksensä on lopullinen.

Jos kilpailuun ei ole nimetty tuomaria, sääntötulkintoja antaa kilpailun johtaja.

TASATULOSTEN RATKAISEMINEN

Mestaruuskilpailuissa voitto ratkaistaan välittömästi suoritettavalla “sudden death”- uusinnalla. Uusintareiän/reiät päättää kilpailutoimikunta.

Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Tuloskortin mukaiset viimeiset 9,6,3 ja 1 reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tilanne arvalla. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua huomioidaan 36 reiän kilpailussa ensiksi viimeisten 18 reiän tulos ja vastaavasti 54 tai 72 reiän kilpailussa ensiksi huomioidaan viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.

Tasoituksellisissa kilpailuissa voittaa se pelaaja/ryhmä jolla on pienempi tasoitus. Jos tasoitukset ovat täsmälleen samat, käytetään matemaattista menetelmää, jonka jälkeen ratkaisee arpa.

PALKINNOT

Kilpailuissa jaetaan palkinnot parhaille pelaajille kussakin sarjassa. Ammattilaiset pelaavat samoista palkinnoista amatöörien kanssa.

TULOSKORTIN PALAUTTAMINEN

Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti säännön 3.3b mukaisesti tulospalveluun caddiemasterille tai käytettäessä sähköistä tulospalvelua tallennettava se käytettyyn järjestelmään välittömästi kilpailukierroksen päätyttyä enintään 10 minuutissa. Tuloskortti tulkitaan palautetuksi pelaajan poistuessa osoitetulta tulospalvelu alueelta, golfklubilta tai viimeistään, kun 20 minuuttia pelaajan kierroksen päättymisestä on kulunut.

KILPAILUN PÄÄTTYMINEN

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on julkistettu.


Paikallissäännöt


Paikallissäännöt Golf Pirkkala 2024

Paikallissääntöjen viittausten yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät the Official Guide to the Rules of Golf -kirjasta sekä golf.fi sivuston materiaalipankin Mallipaikallissäännöistä. Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).

1. Kentän ulkorajat
a) Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaa määrittelevän aidan tai muurin toisella puolella.
b) Pallo on ulkona, jos se päätyy ulkona olevalle tielle tai tällaisen tien toiselle puolelle. Pallo on ulkona, vaikka se tällaisessa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.
c) Pelattaessa väylää 1, väylän 3 väyläkorkeuteen leikattu alue on ulkona.
d) Pelattaessa väylää 3, väylän 1 väyläkorkeuteen leikattu alue on ulkona.

2. Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)
a) Kunnostettavat alueet
(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
(2) Murske- tai sorapäällysteiset pintasalaojat
(3) Siirtonurmen saumat pallon makuun ja lyöntiradan osalta, mutta ei lyöntiasennon osalta (F-7)
(4) Sinivalkoraitainen tolppa merkityllä alueella ilmaisee alueen olevan kielletty pelialue
(5) Muurahaiskeot
b) Kiinteät haitat
(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(3) Päällystetyt tiet ja polut.
(4) Väylien etäisyysmerkkeinä olevat tupsut ja mittapaalut
c) Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta
Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti: Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.

3. Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta (esim. sadetin) ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta. Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen. (F-5)

4. Pallon osuminen voimalinjaan väylillä 17 ja 18
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut voimalinjaan tai sen pylvääseen, tukivaijeriin tai niiden rakenteellisiin osiin pelattaessa väylää 17 tai 18, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta paikasta, josta edellinen lyönti suoritettiin (kts. Sääntö 14.6).

5. Olennaiset rakenteet
Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:
(1) Nauhat, verkot tai muut puiden ympärille kiedotut materiaalit (esim. jänis- ja myyräsuojat)
(2) Hakkeella katetut alueet. Yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

6. Pelin keskeyttäminen

Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi (sääntö 5.7):
– Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi: Yksi pitkä sireenin ääni
– Tavanomainen pelin keskeyttäminen: Kolme peräkkäistä sireenin ääntä
– Pelin jatkuminen: Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä
Huomautus: Keskeytettäessä peli välittömästi myös kaikki harjoittelualueet suljetaan välittömästi.

7. Siirtosääntö
Siirtosäännön voimassaolosta kentällä tiedotetaan ilmoitustaululla.