Turvallisuusohjeet


Yleisiä ohjeita pelaajille


- Vakavan onnettomuuden sattuessa kentällä otetaan yhteyttä hätänumeroon 112.

- Lievimmissä tapauksissa soita caddiemasterin toimistoon puh. 010 292 6900.

- Kentänvalvojan ohjeita on noudatettava.

- Kentälle harhautuneen ulkopuolisen liikkujan on annettava poistua kentältä ennen pelin jatkamista.

- Kentänhoitajilla on etuoikeus kentällä. Peliä voi jatkaa vain heidän luvallaan.

- Turpeet on asetettava paikalleen ja pallon alastulojäljet viheriöllä on korjattava.


Turvallisuusohje pelaajille


- Älä lyö palloa, jos on olemassa riski osua pallolla toisiin henkilöihin!

- Kentänhoitajan ollessa työtilanteessa, odota ennen lyöntiä kentänhoitajan merkkiä lyöntiluvasta tai pelialueen vapautumista!

- Älä tee harjoituslyöntejä koskaan kentänhoitajan tai toisten pelaajien suuntaan!

- Sijoittaudu aina pallon taakse toisen pelaajan lyödessä! Huolehdi, että myös caddiesi toimii näin.

- Jätä kärry tai bagi merkiksi pallon etsinnästä, kun takana tulevat pelaajat eivät ole näkösällä!

- Huomioi, että merkki on selkeästi näkyvillä takana tulevalle ryhmälle.

- Huuda aina kovalla äänellä FORE, jos on olemassa vähäisinkin vaara pallon osumisesta toiseen henkilöön!

- Älä koskaan lyö viheriölle jos siellä on pelaajia!

- Raportoi aina onnettomuudet ja uhkaavat vaaratilanteet! Raportin voi jättää caddiemasterin toimistoon.

- Vakavien vaaratilanteiden aiheuttamisesta voi seurata rangaistuksena huomautus, varoitus tai pelikieltoa.


Väyläkohtaisia ohjeita vaaratilanteiden välttämiseksi

- Väylän 1 tiiauspaikka: muista huutaa kuuluvasti FORE, jos avauslyöntisi suuntautuu, joko kohti parkkipaikkaa vasemmalle tai kohti väylää 3 oikealle.

- Väylän 3 tiiauspaikka: muista huutaa kuuluvasti FORE, jos avauslyöntisi suuntautuu, joko kohti väylää 1.

- Väylän 7 tiiauspaikka: huomioi väylällä 9 pelaava ryhmä, ja muista huutaa FORE, jos avauslyönti suuntautuu kohti 9 väylää.

- Väylän 9 tiiauspaikka: huomioi väylällä 7 pelaava ryhmä, ja muista huutaa FORE, jos avauslyönti suuntautuu kohti 7 väylää

- Väylän 17 tiiauspaikka: huuda FORE jos avauslyöntisi suuntautuu rajusti oikealle, sillä se voi päätyä väylän 16 viheriön lähelle.


Ukonilman varalta


HUOM! Pelaajat ovat ukonilmalla aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan annetuista keskeytysmerkeistä tai niiden puuttumisesta huolimatta. Pelaaja keskeyttää pelaamisen omatoimisesti, jos kokee ukkosen olevan vaaraksi itselleen tai muille.


- Kilpailussa ukkosen uhatessa pelaajia peli keskeytetään antamalla summerilla yhtäjaksoinen äänimerkki.

- Pelaajien tulee välittömästi siirtyä klubille.

- Korkeiden puiden alle ei ole syytä jäädä.

- Pelaajat ovat itse vastuussa omasta turvallisuudestaan ukkosen aikana annetusta keskeytysmerkistä huolimatta. Keskeytysmerkkiä ei käytetä enää muuten kuin kilpailuissa.

- Ukonilman jälkeen voi pelaaja halutessaan jatkaa peliään siitä kohdasta, mihin peli keskeytyi.