Geo Sertifikaatti

Golf Pirkkalalla on golfalan arvostetuin ja luotettavin kestävän kehityksen tunnustus

Mikä on Geo Sertifikaatti ja mitä se tarkoittaa?

GEO-sertifikointi (Golf Environment Organization) on golfalan arvostetuin ja luotettavin kestävän kehityksen tunnustus. Se myönnetään maailmanlaajuisesti niille golfkentille ja -tapahtumillle, jotka täyttävät kansainväliset parhaiden käytäntöjen standardit ja osoittavat sitoutumista kestävään kehitykseen pyrkien sosiaalisten ja ympäristöarvojen jatkuvaan parantamiseen.

Golf Pirkkalalle myönnettiin GEO Sertifikaatti vuonna 2021 ja kolmen vuoden välein tulee auditointi, jossa sertifiointi tarkastellaan uudelleen.


Viisi pääpointtia GEO Sertifikaatista


  1. Vedenkäyttö: Golfkentän on osoitettava veden säästäväisyyttä ja tehokasta vedenkäyttöä. Tämä sisältää vesihuollon seurannan, sadetusjärjestelmien optimoinnin ja vesivarastointimahdollisuuksien hyödyntämisen.

  2. Kemikaalien hallinta: Golfkenttien on vähennettävä kemikaalien käyttöä, kuten lannoitteita ja torjunta-aineita. Ne voivat myös käyttää ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja ja panostaa integroituun tuholaistorjuntaan.

  3. Biodiversiteetti: Kestävän golfkentän tulisi tukea paikallista kasvistoa ja eläimistöä. Se voi sisältää luonnonsuojelualueiden luomisen, luonnonvaraisten eläinlajien suojelun ja istutusohjelmat.

  4. Energiatehokkuus: Golfkenttien on pyrittävä vähentämään energiankulutustaan. Tämä voi sisältää energiatehokkaiden laitteiden käytön, aurinkoenergian hyödyntämisen ja energiatehokkaiden rakenteiden suunnittelun.
    ​​​​​​​
  5. Yhteisövaikutukset: Golfkenttien on otettava huomioon paikalliset yhteisöt ja toimittava vastuullisesti suhteessa näihin yhteisöihin. Tämä voi sisältää yhteistyön paikallisten organisaatioiden kanssa, työllisyysmahdollisuuksien tarjoamisen ja ympäristötietoisuuden edistämisen.

    ​​​​​​​

Golf Pirkkalan kenttämestari Jarkko Servo:

’’Ympäristöasiat ovat aina olleet meille tärkeitä. Muutamina nostoina mainittakoon, että olemme tiiviissä yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa miettineet paljon asioita, joita voisimme tehdä vielä paremmin luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Paljon olemme tehneet ja ensi keväänä teemme esimerkiksi lisää pörriäisille pesiintymispaikkoja pörriäisniityille, joita meillä on nyt kolme kappaletta.

Kentän vuokra-autot ovat kaikki lithium-akkuisia, jotka kestävät päivän käytön kevyesti yhdellä latauksella. Lisäksi kentänhoidossa otamme huomioon konevalintoja sekä tapoja tehdä päivittäisiä leikkuita. Tästä esimerkkinä uusien koneiden osalta olemme siirtyneet hybridikoneisiin niin paljon kuin pystytään. Leikkuiden tarkalla ennalta tehdyllä suunnittelulla saamme päivittäisiin leikkuisiin käytettävän ajan pidettyä koko ajan mahdollisimman pienenä. Apulantaa käytämme varsin maltillisesti jopa huomattavasti alle Golfliiton suositusten. Vesistöjä meillä tutkitaan kolme kertaa vuodessa, osittain siksi, että tontin rajoista aika paljon rajoittuu luonnonsuojelualueisiin mutta myös siksi, että haluamme tietää olevamme oikealla suunnalla siltäkin osin.’’


Geo Sertifikaatin tunnus