Osakastiedote kentän laajentamisesta

Kentän laajentamisessa edetään varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen. Tiedotteessa kerrotaan tarkemmin mitä viimeisen vuoden aikana on tehty ja miten projekti etenee tästä eteenpäin.

Kertauksena:
​​​​​​​

Syksyllä 2022 käynnistimme kentän alustavan laajennussuunnittelun, jonka tarkoituksena oli selvittää nykyisen kentän ja harjoitusalueiden sekä kenttää ympäröivien maa-alueiden soveltuvuuden kentän laajentamiselle. Lisäksi talvella 2022–2023 tehtiin erilaisia reitityssuunnitelmia mahdolliselle kentän laajentamiselle, riippuen maanhankinnan onnistumisesta.

Yhtiökokouksessa kesäkuussa 2023 esiteltiin talven 2022–2023 aikana tehdyt selvitykset ympäröivien maa-alueiden soveltuvuudesta, nykyisen kentän turvallisuusselvitykset sekä yhteenveto Golf Pirkkalan laajentamisen mahdollisuuksista.

Kentän jatkokehittämistä ohjaavat keskeiset tekijät

1. Kaiken ikäisten golfareiden harrastamisen yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla
2. Kasteluvesi uudelle kentälle
3. Pelaamisen turvallisuus
4. Golfkentän identiteetin rakentaminen Pirkkalan vahvuuksien / hienoimpien paikkojen varaan
5. Visio golfkentästä Suomen kärkikastissa on realismia – onko klubilla halua ponnistaa korkeammalle?
6. Maanhankinta määrää tulevaisuuden kasvusuunnan ja mahdollisuudet.

Golf Pirkkalan visio, kun kaikki työt on tehty 2030-luvulla

18-reikäinen ”Championship” (par 71 tai 72)
18-reikäinen ”Players” (par 68 tai 69)
Turvallisempi kenttä ja range sekä kasvaneet harjoitusalueet
Kasteluveden riittävyys varmistettu sekä mahdollisuus laajentaa kasteltavia alueita
Muun infran kehittäminen (mm. parkkipaikat ja klubitalo)

Kentänlaajentamisen seuraavat askeleet kesän ja syksyn aikana 2023

1. Maanhankinta loppuun
2. Osakkaiden kuuleminen
3. Projektitiimin kasaaminen
4. Kenttäarkkitehdin valinta
5. Tarkemmat reititysselvitykset sekä kustannuslaskelmat
​​​​​​​6. Luontoselvitykset

Tavoitteenamme on käynnistää projektin rakennustyöt viimeistään keväällä 2024. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa uuden kentän kasteluvesi kuntoon sekä 6 - 9 väylää.

Edellä mainitut asiat esiteltiin osakkaille yhtiökokouksessa 14.6.2023 ja nettisivuilla julkaistussa artikkelissä.


Tulevaisuus:
​​​​​​​

Maanhankinta on ollut ohjaava tekijä laajentamisessa. Siinä on nyt päästy vaiheeseen, jossa voimme käynnistää kenttäarkkitehdin kilpailutuksen. Projektia tulee vetämään Turnkey Golf Jim Ferguson ja Kai Hulkkonen. Heidän tehtävänään on edustaa yhtiötä ja toteuttaa arkkitehdin kilpailutus sekä johtaa kentän suunnitteluprosessia ennen varsinaista rakennusvaihetta.

Kenttäarkkitehdin valintaprosessi käynnistetään välittömästi. Turnkey Golf kilpailuttaa potentiaaliset kenttäarkkitehdit, joista pääsemme valitsemaan marraskuun loppuun mennessä. Osallistamme osakkaat selvittämällä heidän toiveensa kyselyn ja osakasillan muodossa marraskuussa 2023. Tarkoituksena on määritellä oma visiomme uudesta kentästä valitulle arkkitehdille mahdollisimman tarkasti joulukuun alkuun mennessä. Talven 2023-2024 aikana on tarkoitus suunnitella uudet 9 reikää ja tehdä perusparannussuunnitelma nykyisille väylille 10 – 18, joka keskittyy lähtökohtaisesti lyöntipaikkojen sekä hiekkaesteiden kunnostamiseen. Suunnittelutyöt talousarvioineen pyritään saamaan valmiiksi kevääksi 2024.

Kentän laajentamisesta päättäminen tulee tämänhetkisen tiedon mukaan tapahtumaan varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024, kun kaikki suunnitelmat ja kustannukset ovat tiedossa. Tarkoituksena on käynnistää laajentaminen välittömästi päätöksen teon jälkeen keväällä tai alkukesästä 2024.

Seuraavat askeleet:

Osakaskysely lähetetään viimeistään ensi viikolla (vk45).

Syysyhtiökokous torstaina 30.11. klo 18:00 klubitalolla (virallinen kokouskutsu lähetetään myöhemmin).


Lisätiedot ja kysymykset:

Markus Junni
Golf Pirkkala Oy
Toimitusjohtaja
Puh. 040 567 3316
​​​​​​​markus.junni@golfpirkkala.fi