Junioritoimintakäsikirja

Tämä opas kokoaa yhteen Golf Pirkkalan junioritoiminnan keskeiset periaatteet ja toimintamallit. Oppaasta löytyy hyödyllistä tietoa Golf Pirkkalan junioreiden vanhemmille seuramme toiminnasta ja junioreiden kilpailupolusta Suomessa.

Golf Pirkkala seurana

Golf Pirkkalassa on Suomen aktiivisin junioritoiminta, ja olemme jäsenmäärältään Pirkanmaan suurin yhteisö. Golf Pirkkala on useaan otteeseen palkittu golfseura. Myös junioritoimintamme on saanut arvostusta kansallisesti.

Golf Pirkkala on Suomen toiseksi suurin juniorigolfseura.

Jäseneduistamme ja -maksustamme voi lukea täältä.

Golf Pirkkala on ansainnut Suomen Olympiakomitean Tähtimerkin liittymällä Tähtiseura-ohjelmaan. Golf Pirkkalan Tähtimerkki kattaa Lapset ja Nuoret -toiminnan.Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma. Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan.

Tähtimerkistä voi lukea Suomen Olympiakomitean verkkosivuilla.


Junioritoiminnan periaatteet

​​​​​​​Junioritoiminnan arvot

LAADUKKAASTI

 • Toiminta on suunnitelmallista ja ammattilaisten ohjaamaa (jokaisen ryhmän vastuullinen on liikunta-alan ammattilainen)
 • Seura tukee ohjaajien kouluttaumista
 • Tähtimerkki -seura


MONIPUOLISESTI

 • Toiminta huomioi monilajisuuden
 • Suunnitelmissa huomioidaan golfin oheisharjoittelun tarpeellisuus
 • Ympärivuotisessa toiminnassa tarjotaan lajia tukevaa harjoittelua
 • Pelaajapolun edetessä myös mm. henkinen valmennus, ravinto- ja lepoasiat tulevat osaksi kokonaisuutta


VASTUULLISESTI

 • Jokaisen juniorin henkinen hyvinvointi ja turvallisuuden tunne kaikessa toiminnassamme on ykkösasia
 • Kiusaamisessa ja epäkunnioittavassa kohtelussa on nollatoleranssi
 • Kunnioitamme ympäröivää luontoa ja toimimme sen suojelemiseksi


MAHDOLLISTAEN

 • Toiminnan kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina
 • Seurana tuemme välineiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä
 • Olemme joustavia aina, kun se toiminnan laadun ja tasa-arvon puitteissa on mahdollista

Suomen Olympiakomitean 10 Laatulupausta lasten ja nuorten urheiluun kiteyttää hyvin Golf Pirkkalan junioritoiminnan lähtökohdat. Haluamme tarjota kaikille junioreille heille sopivan tasoista toimintaa, jolloin hauskuus ja mielenkiinto lajia ja harjoittelua kohtaan säilyy.

Missio

Luoda pelaajapolun mukaisesti mahdollisuus kaikille junioreille harrastaa golfia itselleen mielekkäällä tavalla. Juniorit omaksuvat liikunnallisen elämäntavan, joka kantaa läpi elämän.


Junioripelaajan polku

Kesäkaudella toimintaa tarjotaan useassa eri ryhmässä.

Pelaajapolku alkaa alkeispolulta, jossa opitaan golfin perustaidot. Ryhmätarjontaa on sekä nuoremmille pelaajille, että jo hieman vanhemmille junioreille, joita kiinnostaa uuden harrastuksen aloittaminen.

Juniori siirtyy alkeispolulta joko harraste- tai kilpapolulle omien mieltymystensä mukaan. Polkua voi vaihtaa sujuvasti, mikäli omat kiinnostuksen kohteet muuttuvat harrastuksen edetessä! Golf Pirkkala haluaa mahdollistaa kaikille junioreilleen harrastamisen mahdollisimman sopivassa ryhmässä, joten muutokset omissa kiinnostuksen kohteissa ja elämän tilanteissa huomioidaan myös harjoitusryhmissä.

Eri toimintaryhmiin voi tutustua pelaajapolkumme kautta.

Kilpagolfiin suuntautuvien pelaajien tueksi lajin asiantuntijat ovat laatineet urheilijan polku -dokumentin, joka antaa hyvää taustatietoa askelista kohti ammattilaisuraa.


Valmentajat ja ohjaajat

Jokaista ryhmäämme vetää koulutettu liikunta-alan ammattilainen. Lisäksi Golf Pirkkalassa on useita vapaaehtoisia apuohjaajia.

Lisää valmentajistamme ja ohjaajistamme voi lukea täältä.

Golf Pirkkala pyrkii tarjoamaan jokaiselle ohjaajallemme mahdollisuuden suorittaa Suomen Golfliiton järjestämän seuraohjaajatoiminnan perusteet -kurssin. Lisäksi seuramme järjestää ohjaajille ympäri vuoden ohjaaja- ja lajikoulutusta.


Juniori- ja kilpagolftoimikunta

Juniori- ja kilpagolftoimikunta työskentelee junioritoiminnan kehittämiseksi. Työ tehdään junioreiden vuoksi. Juniori- ja kilpagolftoimikunta koostuu junioreidemme vanhemmista ja vanhemmat on koottu siten, että he edustaisivat mahdollisimman laaja-alaisesti eri junioriryhmiämme.

Lisää tietoa toimikunnan toiminnasta ja jäsenistä löytyy juniori- ja kilpagolftoimikunnan pääsivulta.

Myös toimikunnan yhteystiedot löytää samasta linkistä.


Juniorin vuosikello

Golf Pirkkalassa juniorin vuosi jakautuu kolmeen eri osaan.

Kesä- ja talvitoimintaa järjestetään valtaosassa ryhmistä erikseen, jotta junioreiden mahdollisuudet monilajisuuteen säilyvät ja he voivat halutessaan harrastaa golfia kesälajina.

Talviharjoittelukaudelle kesän ryhmiä yhdistetään, jolloin juniorit myös tutustuvat toisissa kesäryhmissä harjoitteleviin junioreihin.


Maksut/talous yms.

Tähän voisi kirjoittaa esim. harjoittelumaksuista yms.

Miten toimikunta kerää rahaa?

Muuta toimikunnan varoihin liittyvää?

Keksitään myös parempi otsikko :D


Sosiaalinen media ja muu viestintä

Ulkoinen viestintä:

Pääviestintäkanaviamme ovat Golf Pirkkalan verkkosivut ja sosiaalinen media.

Sosiaalisessa mediassa viestimme positiivisesti ja innostavasti. Tavoitteenamme on tiedottaa toiminnastamme ja saada lisää junioreita mukaan junioritoimintaan. Erityisesti haluamme julkaista junioreidemme onnistumisia sosiaalisessa mediassa.


Golf Pirkkalan junioreiden toimintaa voi seurata seuraavilla sosiaalisen median kanavilla:

Instagram @gpijunnut tai @golfpirkkala

Facebook @GolfPirkkala


Sisäinen viestintä:

Tähän voisi kirjoittaa sisäisestä viestinnästä (miten ryhmien ja vanhempien kesken info kulkee).

Seuralehti

Osa apuohjaajistamme on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kilpailevia junioreita, mikä tuo ohjaukseen monipuolisuutta.


Kilpaileminen

Tähän voisi kirjoittaa kilpailemisesta GPi-junnuna

Mitä erilaisia kilpailuita on? Kuka voi osallistua kilpailuihin? Mitä ne maksavat?

Golf Pirkkalan junioreita kilpailee myös kansainvälisellä tasolla. PGA Pro -valmentajamme tukevat junioreita golfharrastuksen jokaisessa vaiheessa.


Innostuksen ylläpitäminen ja lajin parissa pysyminen

Tähän voisi kirjoittaa, miten junnut saadaan pysymään lajin parissa koko nuoruuden ajan ja miten harrastus jatkuu aikuisuuteen. Eli miten innostus ei lopu.