Whs

WHS-tasoitusjärjestelmä käyttöön

Paljon golf-otsikoissa esillä ollut uudistus WHS-tasoitusjärjestelmään on nyt virallisesti käytössä. Pelaajien ei varsinaisesti tarvitse tehdä mitään asian suhteen ja kaikki hoituu kuten ennenkin tasoituskierroksia ja kilpailuja pelaten. Pelitulosten vaikutukset tasoitukseen näkyvät eBirdiessä ja NexGolfissa. Tasoituksestaan enemmän kiinnostuneille kirjoitan tähän kuvausta uuden tasoitusjärjestelmän toiminnasta ja vähän myös siirtymäkauden haasteista. Golfliiton sivuilta ja materiaalipankista löytyy paljon lisää yksityiskohtaisempaa kuvausta uudesta järjestelmästä.

Tasoituskierrokselle asetetut vaatimukset ovat vaihdelleet vuosien kuluessa ja alkavalla kaudella vaatimuksena on tasoituskierroksesta ilmoittaminen merkitsijälleen ennen pelikierroksen aloittamista. Tasoituskierros voi myös jatkossa olla 9- tai 18-reiän lisäksi niiden väliltä oleva määrä reikiä. Peli- ja kilpailumuodoiksi tasoituskierrokselle kelpaavat lyöntipeli, maksimitulos ja pistebogey. Koska tasoituslaskenta perustuu ns. korjattuun lyöntipelitulokseen vastaten maksimitulos pelimuotoa, niin myös pistebogey kierrokselta edellytetään väyläkohtaista tietoa tasoituskierroksesta. Tästä johtuen osa aiemmin pelatuista tasoituskierroksista ei nyt kelpaakaan WHS:n mukaiseen tasoituslaskentaan. Aiemmin pelaajat ovat voineet tuoda vain pistebogey tuloksen tasoituskierrostietona pelimatkoiltaan ja myös Suomessa hallitsevien NexGolfin ja Golfboxin seurajärjestelmien välillä on siirretty vain pistebogey tulokset tasoituksien päivittämiseksi. Muualla kuin Golf Pirkkalassa pelatuista kilpailu- ja tasoituskierroksista osa jää siis pois tasoituslaskennasta. Tiettävästi Golfliitto on kuitenkin sitoutunut siirtämään liiton virallisista kilpailusta kilpailukierros tulokset NexGolfiin, mikä helpottanee muutosta kilpapelaajille. Vanhan järjestelmän tasoitusryhmien poisjäännin myötä  myös vanhan alimman tasoitusryhmän pelaajille tulee mahdolliseksi pelata tasoituskierroksia halutessaan.

Tasoituslaskenta pohjautuu ns. korjattuun lyöntipelitulokseen. Tässä ”korjauksessa” pistebogeyn viivat ja suurinumeroiset reikien lyöntitulokset korvataan lyöntimäärällä (nettotuplabogey), joka vastaa tasoituksellista pienintä lyönti määrää tuottaen 0 pistettä pistebogeyssä kyseisellä väylällä. 20 viimeisintä tasoituskierrosta otetaan huomioon laskennassa ja niille lasketaan korjattu lyöntipelitulos sekä sitä vastaava kierroskohtainen tasoitustulos peliolosuhdelaskenta huomioiden. 8 parhaan tasoitustuloksen keskiarvona määräytyy pelaajan uusi tulos. Pelaajan pelatessa tasoituskierroksen tasoitus voi siis muuttua, koska jokin tasoitukseen vaikuttava kierros tipahtaa 20 viimeisimmän ulkopuolelle. Hyvän tasoituskierroksen kohdalla myös jokin toinen vanha korvautuu ja siksi pelattu kierros ei suoraan kerro uutta tasoitusta. Oman tasoituksen seuranta hankaloituu melkoisesti, mutta onneksi eBirdien on luvassa toiminto omien tasoituskierrosten ja tasoituksen laskennan tarkasteluun. Oletettavasti saamme jotain vastaavaa myös NexGolfiin. Vasta-alkajille ja muille alle 20 tasoituskierroksen omaaville WHS vähentää laskennassa huomioitavien kierrosten määrää 8:sta ja varmistaa että kaikille löytyy tasoitus.

Aiemmin peliolosuhdelaskentaa on tehty vain kilpailuihin liittyen, mutta nyt se ulotetaan koskemaan myös tasoituskierroksia ja tunnetaan nimellä Playing Conditions Calculation (PCC). Käytännössä kaikki päivän aikana kentällä pelatut tasoituskierrokset poimitaan tavallaan omaksi ”kilpailuksi” ja aamuyöstä niiden pohjalta tehdään peliolosuhdelaskenta kentän olosuhteista. Näin saatu tulos vaikuttaa sitten jokaiseen edellisenä päivänä pelattuun tasoituskierrokseen ja niiden pohjalta tehtyihin laskelmiin tasoitustuloksista. Vaikka oma tasoituskortti sattuisi myöhästymään tuosta PCC-laskennasta, niin muiden ajoissa jättämät kortit ja niiden tuottamat laskenta tulokset vaikuttuvat kuitenkin oman tasoituskierroksen tasoituslaskentaan.

NexGolf ei tällä hetkellä mahdollista pelimatkoilta tuodun tasoituskierroksen tulosten syöttöä järjestelmään, mutta tämä ominaisuus on kuitenkin luvassa kevään myötä. Vaihtoehtoisesti ja halutessaan tähän tarkoitukseen voi käyttää myös GameBookia, jossa maailman eri kenttiä tuetaan varsin laajasti. Jos näissä tilanteissa tulee vastaan tarve tietää kyseisen kentän PCC kyseisenä päivänä, niin oikea vastaus on 0, sikäli kun ei saa sitä oikeasti jostain selvitettyä.

Uusi WHS ei tunnu olevan ihan helppo ja kevyt. Kannattanee pitää eBirdie sovellus päivitettynä ja vilkuilla sieltä omaa tasoitustaan ja sen laskentaa. Erilaisia kysymyksiä riittää varmasti ja niitä voi laittaa tulemaan, niin yritän selvitellä ja laittaa niitä tiedoksi. Myös Golfliiton verkkosivuilta kannattaa katsoa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa.

Kevät terveisin,
Kapteeni Tapio Korpiharju

 

Lisätietoa Suomen Golfliitosta

Lisätietoja, esimerkkejä ja vastauksia tavallisimpiin WHS-kysymyksiin Golf.fi-sivuilta: https://golf.fi/pelaajalle/tasoitusjarjestelma/whs-world-handicap-system-2020/ ja Golfliiton Youtube-kanavalla https://www.youtube.com/watch?v=cu8alAQHAqE&list=PLNCdYMpH23OFmP8fXqOws-Fnlhr1aAbXg