Kansallinen Golfviikko 2015 Banneri 980x400

Tampereen Hengitykseltä Veera Farin tulee kertomaan ”Hengitä ja hengästy -hankkeesta” klubillemme aamukahvien merkeissä maanantaina 1.6. klo 8:30. Tietoiskun jälkeen klo 9:15 ”Hengitä ja hengästy alkujumppa”.

Tilaisuus on kaikille avoin!

Lisätietoa:

Hengitysliitolla on käynnissä Hengitä ja hengästy-hanke, jonka tavoitteena on edistää hengityssairaiden liikuntaa ja liikuntaneuvontaa Pirkanmaalla. Hanketta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke lisää matalan kynnyksen liikunnan harrastamismahdollisuuksia muun muassa perustamalla uusia liikuntaryhmiä hengitysyhdistyksiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Etenkin panostetaan lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun. Hanke mallintaa Pirkanmaalle hengityssairaan liikuntapolkuja yhdessä PSHP:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. Ensimmäinen liikuntapolku rakennetaan Kangasalle.

Liikunnan sisältöjä ja laatua edistetään kokoamalla hengityssairaan liikuntasuositukset ja kouluttamalla sekä ammattilaisia että vertaisia hengityssairaan liikunnan saloihin. Liikuntaneuvontaa edistetään muun muassa Liikkujan apteekeissa. Hyviä toimintamalleja ja ideoita tullaan jatkossa levittämään myös muualle Suomeen
esimerkiksi Hengitysliiton valtakunnallisissa koulutuksissa.

Hanke on ollut tiiviisti mukana erilaisissa tapahtumissa edistämässä hengitysterveyttä, kuten Arkiliikunnan SM-kisoissa, jotka kannustavat ihmisiä arki- ja hyötyliikuntaan.

Lisätietoja: suunnittelija Veera Farin, veera.farin(a)hengitysliitto.fi, 044-4077020

Katso myös video