Image1

Juttusarjan kolmannessa osassa kerromme, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia kenttämme kehittämisessä on tällä hetkellä. Osaa niistä jo toteutetaan ja osa on vasta sunnittelu -ja mietintävaiheessa.

Toteuttaessamme väylän 18 keltaisen lyöntipaikan korotuksen, jouduimme yhdistämään valkoisen lyöntipaikan siihen. Näin kenttämme mitta valkoiselta tiiltä lyheni noin 30 metriä. Kentän mitta on tarkoitus palauttaa entiseensä. Tarkkasilmäisimmät huomasivat viime vuonna maanläjityspaikan väylän 14 keltaisen lyöntipaikan takana. Rakennamme siihen tulevaisuudessa uuden väylän 14 valkoisen lyöntipaikan, jolloin kenttämme kokonaismitta palautuu samaksi kuin ennen väylän 18 saneerausta.

kuva 3

Väylän 17 alkupään muutosten lisäksi suunnitelmissa on saneerata väyläalue griinin läheisyydessä. Sen tavoitteena on saada tasaisempaa väyläaluetta lisättyä ja vähentää lähestymislyöntien valumista väylältä oikealla puolella olevaan karheikkoon. Tarvittaviin täyttöihin olemmekin varastoineet vuoden 2015 muutoksista kertyneitä maa-aineksia.

Suunnitelmissamme on uusia punaisen tiin lyöntipaikkoja, joilta pääosa naisista pelaa. Nykyisin Golf Pirkkala on punaisilta lyöntipaikoilta pelattaessa pitkä kenttä. Lisäksi muutamien väylien korkeuserot saavat väylät tuntumaan mittaansa pitemmältä, kuten esimerkiksi väylällä 3. Uusissa lyöntipaikoissa perusajatuksena on reiluus ja pelinautinnon lisääminen. Vielä suunnitelmatasolla olevissa ajatuksissa, rakentaisimme uusia lyöntipaikkoja väylille 1, 3, 6, 9, 10, 13 ja 14. Kokonaisuutena kentän tekninen mitta voisi lyhentyä punaiselta tiiltä noin 300 metriä. Näillä väylillä tutkimme, millaisia vaihtoehtoja uusien lyöntipaikkojen sijoittamiselle kultakin väylältä löytyy.

Nykyisen 18 reiän kenttämme vuosittainen kierrosmäärä on korkea. Tarvetta kentän laajentamiselle näyttäisi olevan ja laajennusmahdollisuuksia onkin kartoitettu useita vuosia. Sitten kun laajennukseen käytettävissä olevat maa-alueet selviävät, pystymme ratkaisemaan myös nykyisen väylästön kohtalon. Nykyisisessä tilanteessa on vielä auki, olisivatko väylät 1, 2 ja 3  vielä osa meidän ns. pitkiä ratoja. Jos nämä väylät säilyvät meidän pitkässä väylästössä, niin väylän 1 viheriöalue on tarkoitus saneerata. Haluamme kasvattaa viheriön pinta-alaa, jotta voimme lisätä mahdollisia reiän paikkoja. Nämä toimet tasaisivat griinin kulumista, parantaisi griinialueen visuaalisuutta ja lisäisi vaihtelua sekä lähestymislyöneissä että puttaamisessa.

Väylän 15 viheriöalueen saneeraus on myös tulevaisuuden suunnitelmissamme. Suunnittelun tavoitteina on saada griini paremmin vastaanottavaksi ja sitä kautta reilummaksi pelaajia kohtaaan. Haluamme saada siitä myös visuaalisesti kiinnostavamman näköisen.

Viime vuoden isompien hankkeiden toteuduttua, on aika uusia väylätaulumme vastaamaan näitä muutoksia. Uudet väylätaulut tulevat kevään 2016 aikana lyöntipaikoille. Samalla väylätaulujemme konsepti muuttuu hieman. Väylätaulut löytyvät jatkossa sekä miesten että naisten käyttämien lyöntipaikkojen läheisyydestä. Lisäksi väylätauluista tulee kaksipuoleiset, joten väyläinformaation löytäminen on entistä helpompaa kaikille pelaajille.

Lopuksi vielä muutama sana päivittäisestä kentän kehittämisestä eli kentän hoitamisesta. Vaikka se on kentällä varsin arkista hommaa, sillä on iso merkitys kentän jatkuvassa parantamisessa sekä tulevien kehityskohteiden kartoittamisessa.

Kenttämestarimme Jarkko Servon joukkojen tavoitteena on pitää pelipinnat erinomaisella tasolla koko pelikauden ajan. He ovat kehittäneet hoitotoimenpiteitä niin, että tavoite on mahdollista saavuttaa. Väyliemme hoitoon käytetään paljon aikaa ja ne saavatkin erinomaista palautetta pelaajilta. Griinialueiden hoitamista on kehitetty niin, että välttämättömät hoitotoimet haittaavat pelaamista mahdollisimman vähän ja griinit ovat silloinkin hyvässä kunnossa. Hyvänä esimerkkinä tästä on griinien tarvitsema ilmastus ja hiekotus. Kentänhoitomme tekee toimen selvästi keskimääräistä useammin. Tällöin itse toimenpiteen voimakkuus on pienempi ja pelipinnat pysyvät parempina. Tämän viiden eri työvaiheen toimenpide usein tehtynä vaatii tietysti enemmän resursseja. Tällainen toimintatapa on kuitenkin nähty tärkeäksi, jotta pelipintojen laatu pysyy koko ajan korkeana.

Griinit halutaan myös pitää jatkuvasti tasalaatuisena ns. kisakunnossa. Tällöin griinit eivät myöskään muutu esimerkiksi kilpailuihin merkittävästi, joka on tietysti pelaajille hyvä asia. Myöskin pelaajat, jotka eivät osallistu kisoihin, saavat päivittäin pelata kisakuntoisilla pelipinnoilla.

Me kaikki pelaajat voimme myös osallistua tähän päivittäiseen huolenpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. Huolehtimalla aiheuttamiemme lyöntijälkien korjauksen lyöntipaikoilla ja väylillä sekä pallojen alastulojälkien korjaamisen griineillä, autamme kenttämme jatkuvaa parantamista. Joskus se tuppaa meiltä unohtumaan. Alla on kenttämestarimme viime kesänä ottama kuva griiniltä 8. Siinä noin neliön alueelle laitettiin pallo jokaisen paikkaamattoman lyöntijälkeen. Tässä onkin meille kaikille hyvä haaste tulevalle kesälle. Toimitaan ensi kesänä niin, ettei Jarkko pääse tuollaista kuvaa enää ottamaan.

8 greeni ja lyöntijäljet

Toivottavasti tämä juttusarja antoi kuvaa, miksi, mitä ja miten kenttämme kehitystoimia tehdään. Toivottavasti se herätti myös mielipiteitä ja kysymyksiä jo tehdyistä muutoksista sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Kaikkien näiden toimenpiteiden taustalla on aina myös pelaajien mielipiteet kentän kehittämisestä. Kiitos, että olet jaksanut lukea. Hauskaa pelikesää!