IMG 0945

Kenttämme kehittämisen juttusarjan toisessa osassa avaamme vuonna 2015 tehtyjen uudistusten toteuttamista. Vuosi oli otollinen hetki toteuttaa seuraavaa vaihetta kehityssuunnitelmasta. Varat olivat valmiina tilikaudelta 2014 ja työt aloitettiin loppuvuonna 2014. Työkohteina olivat väylät 2, 17 ja 18. Tehdyt muutokset valmistuivat keväällä 2015.

Väylällä 2 halusimme korostaa visuaalisuutta, pelinopeutta ja pelaamisen nautintoa. Visuaalisuus on sikälikin tärkeää, että tämä väylä näkyy golfkeskukseemme saavuttaessa ja on monelle ensimmäinen näkymä kentästämme. Toivottavasti se mahdollistaa nyt paremmin rakkauden ensi silmäyksellä. Vasemmalla ollut bunkkeri aiheutti pelaajille sääntötulkintoja, koska bunkkeri ei rajautunut selkeästi. Halusimme samalla päästä eroon tästä ongelmasta.

Väylä 17 on nostattanut pelaajien tunteita vuodesta toiseen. Jotkut rakastavat, toiset vähemmän. Haasteena on ollut ruuhkautuminen, varsinkin kilpailuissa. Halusimme parantaa visuaalisuutta ja ennen kaikkea pelinopeutta sekä pelinautintoa. Toistaiseksi väylän 17 kehitystyöstä on tehty vasta puolet eli alkupää. Loppuosan uusiminen pelattavuudeltaan paremmaksi toteutetaan myöhemmin. Väylän saneerauksessa löytyi aina ison kiven alta toinen iso kivi eli rakenteen purkamisessa ja muokkauksessa olimme tekemisissä erittäin suuren kivimassan kanssa. Tätä materiaalia voitiin onneksi hyödyntää väylän 18 lyöntipaikan korotuksessa.

Väylän 18 tarjoamalla kokemuksella on golfkentillä on suuri painoarvo siinä, millainen kokemus pelaajalle jää kentästä. Tällä väylällä haasteita kehittämisen suhteen oli vähintäänkin riittävästi; turvallisuus, visuaalisuus, pelinopeus ja varsinkin se pelinautinto. Lyöntipaikkaa (keltainen ja valkoinen) nostettiin 3 metriä.
Kuten arvata saattoi, urakointialue tämän mittaluokan korotuksessa laajeni melkoisesti. Lyöntipaikan reunaluiskia piti levittää runsaasti, jotta ne pystytään koneellisesti hoitaaman. Tästä johtuen todettiin järkeväksi tehdä samalla uusiksi väylän 8 viheriön tausta-alue. Poisimme alueelta kivet ja kannot sekä harvensimme puustoa. Tämän jälkeen alue voitiin kylvää karheikoksi.

Leikkasimme ennen väylää vasemmalla olleen kummun pois ja raivasimme vasemmalla olevaa kivikkoa ja metsää aina sähkölinjaan asti. Väylien 17 ja 18 raivaustöissä nousi isoa kiveä valtavasti. Osa kivistä pilkottiin ja kiilattiin lyöntipaikan korotukseen ja osa odottaa lopullista sijaintipaikkaansa eli väylän 17 loppuosan uudelleenmuotoilua.

kuva 37 8 greenin taustan raivausta

Griinin 8 taustan siistiminen

 

Muotoilimme uusiksi vasemmalla puolella ennen rinnettä olevan alueen, minne 2. tai 3. lyönti usein päätyy. Poistimme myös lyöntilinjalle usein osuvan puun. Nyt jatkolyönti ylämäkeen on edelleen haastava, mutta reilumpi.

Bunkkereiden uudistaminen

Kentällämme on paljon bunkkereita ja bunkkerit kuuluvat oleellisena osan hyvin suunniteltuun ja reititettyyn golfkenttään. Golf Pirkkalassa on ollut kaksi selkeää ongelmaa bunkkereihin liittyen;

  1. Bunkkereita on runsaasti ja erityisesti muutenkin vaikeiden väylien viheriöalueet ovat olleet todella haastavia, johtuen suuresta bunkkereiden määrästä.
  2. Bunkkereiden rakenne on osoittautunut hoidon ja ylläpidon kannalta haasteelliseksi ja rakenteet pitää tarkistaa ja tietyiltä osin uusia.

Kun suunnittelussa lähdettiin miettimään ensimmäistä ongelmaa eli onko kenttä reilu pelaajille ja antaako se näiltä osin pelinautintoa, niin valitettavasti vastaus oli tässä tapauksessa negatiivinen. Meillä oli griinibunkkereita 35 kappaletta. Vertailun vuoksi esimerkiksi Linna Golfissa ja Kytäjällä bunkkereita on selvästi vähemmän.Niissä harvoissa lähestymislyönneissä, missä ei ole griinibunkkereita, on vuorostaan vesieste vaikeuttamassa lähestymistä. Kenttämme onkin ollut lähestymislyöntien osalta todella haasteellinen.

kuva 32 10 väylän bunkkerisuunnitelma

 

Analysoimme useasti bunkkereidemme hoitoprosessia ja kokeilimme erilaisia työmenetelmiä, mutta emme saaneet aikaiseksi haluamaamme laatutasoa. Mitä enemmän ongelmaa tutkimme, sitä selvemmäksi kävi, että bunkkreiden rakenteet eivät mahdollistaneet sitä laatutasoa, mitä halusimme. Bunkkereiden rakenteiden uudistamisessa olemmekin keskittyneet esteen pohjan oikeaan muotoiluun ja kuivatuksen toimimiseen.

bunkkerin rakennekuva

 

Alkuperäinen aikataulumme bunkkerisaneerauksille oli 2016 vuonna, mutta yhtiön talouden kehittyessä positiivisesti ja säiden ollessa otolliset päätimme aloittaa syyskuussa 2015 suurimittaisen bunkkeriprojektimme, joka jatkuu 2016 keväällä. Kaikki bunkkerit käydään läpi ja samalla bunkkereiden muotokieli muuttuu yhtenäisemmäksi. Uusien rakenteiden kautta saamme bunkkereiden hoidon tason vastaamaan muuta hoitotasoamme.

Viime vuoden puolella töitä tehtiin joulukuun puoleen väliin saakka ja keväälle on jäljellä väylien 10, 12  ja 13 loppuunsaattaminen. Rakenteellisten muutosten jälkeen asennamme bunkkereiden reunojen siirtonurmet sekä kanttaamme ne. Sen jälkeen laitamme niihin hiekan valmiiksi pelipinnoiksi. Paljon työtä on siis vielä edessä, mutta onneksi saamme näihin viimeistelyihin myös talkooväkeä mukaan.

Tulevana kautena pelaajat pääsevät kokemaan kenttämme bunkkeroinnin osalta uudistettuna. Bunkkereiden muotokieli on yhtenäistynyt, griinibunkkereiden määrä on vähentynyt. Uskomme myös vahvasti, että pystymme hoitamaan jatkossa bunkkereita niin, että ne vastaavat paremmin kentän muiden osien tasoa.

Juttusarjan viimeisessä osassa kerromme hieman tulevaisuuden näkymistä. Kuten näistä kahdesta jutusta käy ilmi, suunnitelmat elävät ajan kuluessa. Tiedon ja palautteen kertyminen saattaa myös muuttaa toteutettavien hankkeiden aikajärjestystä.