Pirkan Kaivin Taulu Nro 18

Viime vuosina olemme tehneet isoja muutoksia kenttämme väyliin. Muutosten teon yhteydessä tuli eteen myös väylätaulujen päivittäminen vastaamaan nykyistä tilannetta. Väylätaulujen informaatiota, visuaalisuutta sekä sijaintia haluttiin myös parantaa selvästi.

Tavoitteena on ollut, että pelaaja saa selkeän kuvan väylän muodosta, avauksen kannalta keskeisimmistä mitoista ja väylän reuna-alueista. Samoin taulusta pitäisi tulla hyvin esille myös väylän perustiedot ( numero, par, mitta sekä hcp). Olemme saaneet asiakastyytyväisyys kyselyssä palautetta siitä, että väylätaulut olisi myös punaisella tiille. Niinpä oli itsestään selvää lisätä väylätaulut myös punaiselle tiille.

Väylätauluissa käytetään yleensä arkkitehtisuunnitelmia. Usein ne muuttuvat hieman kentän rakentamisvaiheessa sekä sen jälkeen kentänhoidon päivittäisistä toimenpiteistä. Samoin reuna-alueet eivät tule niistä riittävän hyvin esille. Kenttäämme tehdyt muutostyöt ovat lisänneet eroa arkkitehtikuvien ja todellisuuden välillä. Tänä vuonna on uudisetettu bunkkereita ja nämä piti saada uusiin tauluihin näkyviin. Vaikka halusimme väylätaulujen antavan pelaajalle parempaa tietoa väylästä, halusimme yksinkertaistaa väyläkuvan kokonaisuutta.

Olemme pyrkineet toteuttamaan väylätaulut niin, että niistä kävisi mahdollisimman selkeästi esille väylän todellinnen muoto ja mitat avausten kannalta keskeisimpiin paikkoihin, kuten väylillä oleviin 100 metrin ja 150 metrin mittamerkkeihin tai esimerkiksi esteisiin. Olemme myös halunneet tuoda esille väylän korkeusprofiilin, joka auttaa pelaajia väylän korkeuserojen hahmottamisessa.

Väyläkuvien ja informaation lisäksi päätimme toteuttaa taulut kaksipuoleisina. Näin pelaaja näkee tiedot tiille mennessään sekä ollessaan tiiboksissa. Väylätaulut on asetettu sekä keltaisella että punaisella tiillä lähes kaikilla väylillä siihen kohtaan, mistä väylän tekninen mitta on otettu. Näin ollen myös tuloskorttiin merkitty väylän mitta toteutuu väylätaulun kohdalta. Väyläkuvia on vähintään neljä jokaisella väylällä. Niissä näkyvät yhteistyökumppaniemme viestit tulevat näin entistä paremmin esille.

Väyläkuvien tekeminen on ollut mittava ja aikaa vievä projekti. Projektin työvaiheita olivat mm. Google Earthin karttapohjien hyödyntäminen, joiden avulla saatiin väylistä tarkka ja ajankohtainen kuva. Sen jälkeen karttapohjiin istutettiin Autocad korkeuskäyrät. Näiden avulla jokaisesta väylästä pystyttiin muodostamaan 3D kuva. Näihin kuviin graafikko teki tarvittavat muutokset muuttuneiden väylien sekä bunkkereiden osalta. Lopuksi kuvat siirrettiin väylätauluun 2D formaattina. Tässä vaiheessa kuvaa käsiteltiin niin, että väylien muodot ja korkeuserot tulisivat mahdollisimman hyvin esille.  Tehtyä työtä pystytään jatkossa hyödyntämään myös esimerkiksi strokesaverissa, väyläoppaan nettiversiossa jne.

Muutamista väylätaulujen sijoituspaikoista on tullut palautetta niiden osuessa tietyssä tiiboksin osassa lyönnin linjalle. Erityisesti väylän kahdeksan keltaisen tiin taulusta on tullut palautetta. Seuraamme tilannetta ja teemme tarvittaessa hienosäätöä taulujen sijaintiin. Väylällä kahdeksan mietitään tällä hetkellä myös mahdollisuutta siirtää tii oikealla olevan kallion päälle.

Väylätaulujen uusiminen tavoitteidemme mukaisiksi oli mittava urakka. Toivottavasti taulut auttavat teitä pelaajia nauttimaan kentästämme entistä paremmin.