5d09b22e Ce73 464c B617 Bb08c31b98b4
Kenttämme uudet tasoitustaulukot ja niihin liittyvät tii kohtaiset Course Rating ja Slope Rating ovat valmistuneet. Lukuisista kenttämme pelattavuuteen vaikuttavista parannuksista huolimatta tasoitustaulukot muuttuivat varsin vähäisesti. Tiettyyn pelitasoituksen lyöntimäärään oikeuttavan tarkan tasoituksen raja-arvot ovat yleisesti nousseet 0,1-0,2 eli kenttämme on hieman helpottunut. Tästä poikkeuksena on miesten valkoinen tii, jossa muutos on ollut päin vastainen johtuen osaltaan 14-väylän uudesta tii-boksista. Tasoitustaulukoiden data täytyy päivittää useampaankin järjestelmään koordinoidusti, jotta ne laskisivat samalla tavalla pelituloksiamme aiheuttamatta hämminkiä tulosten laskentaan. Näin pelikauden loppupuolella on yksinkertaisinta tehdä tämä päivitys vasta kilpailukauden jälkeen kentän sulkeuduttua. Otamme siis uudet tasoitustaulukot käyttöön vasta ensi pelikaudelle.
Keskusteluissa tasoitustaulukoiden päivittämisestä on usein esille noussut väylien vaikeusjärjestys eli niiden HCP-numero. Erityisesti 7- ja 17-väylien pelattavuutta tälle kaudelle parantaneiden muutosten on katsottu vaikuttaneen väylien väliseen vaikeusjärjestykseen. Väylien HCP-numerointi pohjautuu kuitenkin pelitilastoihin eli meidän kaikkien pelaamiin kilpailu- ja tasoituskierroksiin eikä nyt suoritettuun kentän tasoitustaulukoiden päivitykseen. Normaalilta pelikaudelta saamme pelitilastoihin 3100-3300 kilpailu- ja tasoituskierrosta. Kuluneelta pelikaudelta meillä on näitä tilastokierroksia suhteellisen vähän pelattuna siten että kyseiset väylät olisivat normaalikäytössä ilman laajoja kunnostettavia alueita. Pelikauden päätyttyä joudumme arvioimaan riittääkö tältä kaudelta olevat pelitilastot HCP-numeroinnin päivitykseen vai odotammeko tässä asiassa parempaa ensi kautta ja ehjempiä pelitilastoja.