Pasikristiansson

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa; case Golf Pirkkala Oy

Golf Pirkkala Oy:n toimiala ja sesonki painottuvat suurimmaksi osaksi Suomen kesäkauteen. Pääasiallisin myyntituotteemme on golfkentän peliaikojen ja tapahtumien myynti. Lisäksi jonkun verran tuloja syntyy kumppanitoiminnasta ja tilojen sekä palvelujen vuokraustoiminnasta.

Kun Korona pandemiasta johtuvat rajoitukset astuivat voimaan, arvioimme sen vaikutuksia toimintaamme. Nopeasti kävi selväksi, että ulkopuolisen avun saamisella olisi erittäin merkittävä vaikutus tulevan sesongin läpiviemiseen.

Päällimmäinen huoli oli siitä, miten kaikki yhteisömme toimijat selviäisivät taloudellisesti syntyneestä tilanteesta. Toimintamme tuo elannon suoraan tai välillisesti sesongin aikana 20-25 ihmiselle. Yhtiömme Golf Pirkkala Oy on toimintojen mahdollistaja ja kanssamme sopimussuhteessa on useita palvelun tuottajia omine palkattuine työntekijöineen. Golf Pirkkala ry pyörittää seuratoimintaa 2300 jäsenelle, joista juniorijäseniä on reilut 350. Ravintolatoimintaa hoitaa Bufferi, jonka liikevaihdosta Koronan aiheuttamat aukiolon rajoitukset ovat vieneet noin 50%:a. Opetustoiminta Golf Pirkkalassa on ulkoistettu Easy Golfille. Lisäksi golf välineiden myyntiä meillä hoitaa Golf Sky.

Käytimme paljon aikaa keskustellen ja analysoiden, mitä tässä tilanteessa tulee tapahtumaan ja miten muutoksiin pitää varautua. Lopulta meillä oli selvä, että kiireellisimpänä huolehdittavana asiana on se, että toiminnan mahdollistaja eli golf yhtiö ei ajaudu Korona pandemian takia taloudellisesti hankalaan tai mahdottomaan tilanteeseen.

Saimme hyväksytyn rahoituspäätöksen ELY keskuksesta (17.4.2020). Helpotuksen tunne oli yhteisössämme valtava. Saadun rahoituksen turvin pystymme huolehtimaan asianmukaisesti viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisen toimimisen. Myönnetyn rahoituksen turvin pystymme myös järjestämään koko pelialuettamme kattavan valvonnan, jolla varmistamme asiakkaidemme vastuullisen ja turvallisen harrastamisen tänä hankalana aikana. Rahoitus mahdollistaa myös lainakärryjen ja vuokra-autojen  desinfioinnit. Tämä on meille tärkeää, koska haluamme toimia erityisen vastuullisesti vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Kaikki yhteisössämme toimivat palvelun tuottajat puhaltavat suurella sydämellä yhteen hiileen ja kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite on päästä kunnialla yli tästä poikkeustilasta. Yhteisössämme ydinryhmä, eli kaikki palvelujen tuottajat, kokoontuvat kerran viikossa ja samalla päivitämme Koronan aiheuttamat muutokset toiminnassamme. Olemmekin viikoittain löytäneet uusia tapoja hoitaa asioita eteenpäin ja emmekä anna periksi.

Normaalisti erittäin yhteisöllisesti toimivat golfyhteisöt ovat joutuneet sopeutumaan poikkeuksellisen epäyhteisölliseen toimintaan. Tapahtumat ja kilpailut on jouduttu siirtämään syrjään sekä palvelumme on minimoitu. Samoin asiakkaiden ja henkilöstön vuorovaikutus on minimoitu. Myös näihin pandemian aiheuttamiin haasteisiin saamme apua myönnetyn rahoituksen kautta. Pystymme nyt rakentamaan uusia digitaalisia käytänteitä maksujen perimiseen, asiakkaiden todentamiseen sekä ilmoittautumisiin pelaamaan menosta.

Suunnittelemme ja tulemme myös toteuttamaan pilottina uusia asiakaspalvelun ja palveluiden tuottamisen malleja. Niiden avulla selviämme poikkeustilanteen aiheuttamista haasteista ja saamme lisäksi hyvää kokemusta tuleviin liiketoimintamme kehityshankkeisiin. Uskomme vahvasti, että näistä poikkeusajan käytänteistä monet jäävät elämään uusina entistä parempina palveluina ja tehokkaampina työtapoina.

Emme vielä tiedä, kuinka pitkäaikaiset vaikutukset pandemialla on toimialallemme. Kuulemme ja luemme kaikki päivittäin uutta tietoa, kuinka laajasti pandemia vaikuttaa koko yhteiskuntamme arkeen. Tässä tilanteessa golf kuuluu niiden harvojen liikunnallisten harrastusten joukkoon, jota voi turvallisesti harrastaa viranomaisten ohjeita noudattaen. Tämä on omiaan lisäämään henkistä hyvinvointia näinä poikkeuksellisina aikoina.

Haluamme omalta osaltamme tarjota lajin harrastajille pienen päivittäisen paon Korona pandemian rajoittamasta arjestamme. Lajin harrastajilla on mahdollista päästä muutamaksi tunniksi puhtaaseen luontoon harrastamaan rakastamaansa lajia turvallisissa, vastuullisissa ja valvotuissa olosuhteissa.

Terveisin Pasi