Kevät 2016

Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta päättivät perustaa työryhmän, joka laatii esiselvityksen Tammer Golfin tulevista pelimahdollisuuksista. Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2018.

Golf Pirkkala on kutsuttu mukaan työryhmään, jossa ovat edustettuina myös Tammer Golf, Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta. Esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia vaihtoehtoja Tammer Golfin kentän sijainnin ja toiminnan suhteen.

Ensimmäisenä vaihtoehtona on Tammer Golfin kentän säilyttäminen Ruotulassa, hieman nykyistä kenttää siirtäen. Toisena tarkastelu vaihtoehtona on Tammer Golfin kentän rakentaminen Golf Pirkkalan kentän välittömään läheisyyteen.

Golf Pirkkalan osakkeenomistajien, pelioikeutettujen ja jäsenten pelaamiseen ja toimintaan tehtävällä esiselvityksellä ei ole vaikutusta.

Haluamme korostaa, että kyseessä on vasta esiselvitys siitä, miten Tammer Golf ry:n jäsenten pelaaminen jatkossa järjestetään. Jos esiselvityksen seurauksena Tammer Golfin kentän järkevin tuleva sijoituspaikka olisi Golf Pirkkalan naapurissa, niin sillä ei tule olemaan vaikutuksia oman kenttämme peliaikojen saatavuuteen tai Golf Pirkkalan toimintaan.