Kulmahuoneesta Marraskuu 2020

Pelikausi 2020 huomioita

Pelikausi on Golf Pirkkalassa jo takanapäin ja aikamoinen pelikesä se olikin. Keväällä 2020 koko maailma koki ennen näkemättömän  pandemian Koronan muodossa. Ennen varsinaisen pelikauden alkua oli täysin hämärän peitossa, tullaanko golfia pelaamaan  ollenkaan koko pelikauden aikana. Yhteisömme seurasi herkeämättä Korona uutisointia ja Suomen Golfliiton kautta saimme  jatkuvasti ajantasaista tietoa toimialaamme koskevista Korona asioista. Loppujen lopuksi golf lajina oli ihmisten liikuttamisessa  varsinainen valopilkku näin Korona aikana.

Kiitokset Kaikille

Koronan sävyttämä pelikausi oli hyvinkin erilainen aikaisimpiin pelikausiin verrattuna. Pelaamisen suhteen oli selkeät Korona ohjeet  ja pelaajat noudattivat niitä kiitettävästi. Myös urheilupuoli eli kilpailutoiminta saatiin myös käyntiin ja lopulta pelaajien ilmeistä  saattoi aistia sen innon tunteen, mitä pelaaminen ja kilpaileminen tuottavat. Nöyrimmät kiitokset myös Golf Pirkkalan yhteisölle eli  Ravintola Bufferi, Golfdaddy ja Golfsky, jotka kaikki omalta osaltaan auttoivat meitä järjestämään tiukan ohjeistuksen mukaiset  toiminnot asiakkaidemme saataville.

Oma henkilökunta

Vanha sanonta kuuluu, että kriisit mittaavat ihmisten todelliset luonteet ja niin kävi tässä meidänkin Korona kriisissä. Olen aidosti  ylpeä yhtiömme henkilökunnasta ja siitä sitoutumisen määrästä, jota jokainen laittoi peliin alati muuttuvissa tilanteissa.

Varavesiallas ja väylä muutokset

Golf Pirkkalan pelialueiden vesitalous on ollut ongelma jo kentän avaamisesta lähtien. Pelialueiden kasteluun tarkoitettujen  lampien (varastoaltaat väylillä 7/9/18) kokonaistilavuus on ainoastaan 30 000m3 ja tällä vesimäärällä kastelun riittävyys rajoittuu  vain 9 reiän kenttään. Alueen mikroilmasto on hieman ympäristöstään poikkeava; talvella tulee lunta runsaasti ja kesät ovat sitten  keskimääräistä sateettomampia.

Pelikausi 2018 oli vesitaloutemme kannalta täysi katastrofi ja kenttä alueet meinasivat kuolla käsiin. Teimme vuonna 2019 kentän  vesitalouteen liittyvän kokeilun. Päätimme pitää huolen kentän kastelun alla olevien alueiden riittävästä veden saannista ja otimme  jo hyvissä ajoin kauden aikana käyttöön ostovettä.

Kokeilu osoitti tarpeellisuutensa ja kenttä oli erinomaisessa kunnossa koko pelikauden. Kokeilu vahvisti ajatuksiamme; jos  haluamme pitää viherpeitteemme jatkuvasti huippukunnossa, niin meidän on joko varauduttava käyttämään varoja joka vuosi (- 20 000€) ostoveteen tai vaihtoehtoisesti tekisimme kertaluonteisen investoinnin varavesialtaaseen. Yhtiö päätyi jälkimmäiseen  ratkaisuun ja päätimme rakentaa uuden varavesialtaan väylän 7 vasemmalle puolelle.

Hanke aloitettiin joulukuussa 2019 ja työt saatiin valmiiksi vasta vapuksi 2020. Suurimman haasteen varavesialtaan rakentamisessa  muodosti poiskaivettavan maa-aineksen laatu ja sitä kautta loppusijoittaminen. Jo suunnittelun alusta lähtien oli selvää, että  varavesialtaan rakentamisen sivutuotteena syntyisi myös 7 väylän muutostöitä (väylän kehitystyöt).

Suunnitelma

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti varavesialtaan kokonaistilavuus olisi 30 000m3 ja osa poiskaivettavasta materiaalista  käytettäisiin altaan reunan korottamiseen ja osa materiaalista saataisiin hyödynnettyä altaan ympäristön muotoiluun ja osa väylän  7 alkuosan rotkon täyttöön (7 väylän kaikkien muutostöiden pinta-ala on 18 000m2).

Alustava kustannusarvio ja aikataulu tehtiin keskimääräisiä sääolosuhteita silmällä pitäen ja kohtuullisella riskillä huomioiden pois  kaivettavan maa-aineksen laatu ja sitä kautta edelleen käytettävyys.

Arvioitu kokonaiskustannus asettui 250 -300 000€, josta varavesialtaan kustannukset 2/3 osaa ja väylä muutoksen kustannus 1/3  osa.

Toteutus

Positiivinen yllätys:

Varavesialtaan rakentamisen edetessä tehtiin positiivinen löydös, pois kaivettava materiaali oli moreenia ja siten erityisen hyvin  väylämuutoksiin soveltuvaa rakennusmateriaalia. Tällöin oli tarkoituksen mukaista kaivaa samalla suurempi tilavuuksien  varavesiallas ja toteuttaa samalla myös jo suunnitellut väylämuutokset väylän 17 loppuosalle ja väylä n 12 viheriön vasempaan  rotkoon (saimme näihin väyliin maa-ainekset ainoastaan kuljetuksen hinnalla ja vielä hyvinkin läheltä).

Negatiiviset yllätykset

Pahimpana takaiskuna varavesiallas ja väylien muutos projektissa oli säätila; kevättalvi 2020 oli pitkään aikaan leudoin talvi ja se  aiheutti projektille huomattavan määrän vaikeuksia sekä aikataulutuksen suhteen, että näkyi myös kiviaines materiaalien suurena  määränä (tiestöjen korjaukset).

Myös Pirkkalan kunnan vesijohto putken ja kaivojen uusinta (vesijohtolinja kulkee meidän väylien 12, 14 ja 16 seudussa) samaan  aikaan aiheutti jonkin verran asioiden ja töiden yhteen sovittamista.

Lopullinen kokonaisuus reilusti suunniteltua laajempi

Kokonaisuutena varavesialtaasta tuli ajateltua tilavampi, lopullinen tilavuus on 46 899m3 (lisätilavuutta 55%) ja väylämuutoksia  tehtiin reilusti suunniteltua enemmän eli yhteensä 39 000m2 (pinta-alat kasvoivat 115%).

Projektien talous

Kun projektin varavesiallas ja tehdyt väylien muutokset toteutettiin selkeästi suunniteltua laajempana, niin myös kustannukset  nousivat alkuperäisistä kustannuksista. Hieman enemmällä taloudellisella satsauksella saatiin paljon enemmän aikaan.

Varavesialtaan kustannukset olivat 255 000€ ja kolmen väylän muutostyöt 152 000€ eli yhteensä varoja kului 407 000€.

Projektin johtopäätökset

Vesitalous:

Varavesialtaan toteuttaminen alkuperäistä tilavampana antaa Golf Pirkkalalle loistavat mahdollisuudet entistä parempaan  vesitalouden ylläpitoon myös jatkossa, meillä on jopa hieman reserviäkin mahdollisia tulevia lisäradastoja ajatellen. Tulemme myös  jatkossa saamaan pelialueet entistä vihreämmiksi.

Väylien muutokset

Pystyimme samassa yhteydessä tekemään tulevaisuuteen suunnitellut väylämuutokset väylillä 12 ja 17. Kokonaisuutena  toteutimme ko väylä muutokset selkeästi edullisemmin, kuin mitä ne olisivat tulleen maksamaan toteutettuna omana projektinaan.

Asiakaskokemukset

Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta tehdyistä väylien muutoksista ja pelikierrosten sujuvuus on entisestään  parantunut.

Projektin tarkempi esittely pidetään yhtiökokouksessa 17.12.2020.

 

Pelaaminen 2020

Pelaamisen määrä nousi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Golf Pirkkala pelaaminen avattu suljettu

19.4.2019 27.10.2019

1.5.2020 8.11.2020

Kaikki pelaaminen v.2019 % v.2020  
Kaikki kierrokset 32217 40403 125,41 %
Vieraiden kierrokset 7535 23,39 % 8850 21,90 %
Omien kierrokset 24682 76,61 % 31553 78,10 %
Omien pelaaminen 19 vs 20 127,84 %
Vieras pelaaminen 19 vs 20 117,45 %

 

 

Pelipäivät 2019 2020
huhtikuu 12 0
toukokuu 29 31
kesäkuu 30 30
heinäkuu 31 31
elokuu 31 31
syyskuu 30 30
lokakuu 24 26
marraskuu 0 8
yhteensä 187 187
Pelaajia per päivä 172,28 216,06
Pelaajia enemmän per päivä 43,78

 

 

Muutoksia kentänhoidon ja ylläpidon organisaatiossa

Kenttämestarimme Jarkko on luotsannut joukkojaan Golf Pirkkalassa jo pitkään, Jarkko on tullut taloon jo kesäkuussa 2005. Nyt on  aika hieman helpottaa Jarkon taakkaa ja uusimme kentänhoidon ja ylläpidon organisaatiotamme 1.1.2021 lähtien.

Jarkko saa avukseen apulaiskenttämestariksi Matias Leivon, joka on ollut meillä töissä vakituisena kentänhoitajana jo tammikuusta  2013 lähtien. Matiaksen keskeisimmät vastuualueet ovat alueemme kastelujärjestelmä ja toisaalta Matias huolehtii koko meidän  ATK järjestelmistä.

Markus Viik on ollut meillä mekaanikkona tammikuusta 2015. Markuksen vastuualueet koostuvat koneista ja laitteista sekä  alueemme kiinteistöjen ylläpidosta. Markus on meidän Konemestari ja kentänhoidon paras golfin pelaaja.

Uudella organisaatiolla saamme lisää suunnitelmallisuutta ja tuottavuutta sekä samalla aivan varmasti laatu paranee. Jarkko saa  lisää aikaa kokonaisuuden töiden suunnitteluun, kentänhoito suunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan sekä havainnointiin eli mikä on ruohopintojen vointi.

Talvisin terveisin Pasi