IMG 4169

Olemme suorittaneet tasoituksen tarkastuksen (HR, eli Handicap Review) jäsenillemme 11.1.2018.

Yleensä HR ei puutu pelaajan tasoitukseen, mutta tarvittaessa tasoitusta tarkistetaan jompaan kumpaan suuntaan. Tasoitusryhmässä 1 (HCP 0–4,4) tasoitus voi muuttua 1,0 lyöntiä, tasoitusryhmässä 2 (4,5–11,4) 2,0 lyöntiä ja tasoitusryhmissä 3–5 (11,5–36) 3,0 lyöntiä. Vanhassa AHR:ssä liikkumaväli oli maksimissaan 2,0 lyöntiä.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että 827 jäsenen tasoitus on aktiivinen, kun taas 1 569 jäsenen tasoitusta ei vahvistettu (heillä ei ole ”vaadittua” neljää tasoituskierroskorttia jätettynä tai hcp on yli 36).