Pelaamaan

AUKIOLOAJAT:

Toimisto:
Vk 42 ma-su 9-17

Vk 43 ma-su 9-16
caddiemaster@golfpirkkala.fi

Ravintola Bufferi:
Vk 42 ma-su 8-18

Vk 43 ma-su 9-16
www.bufferi.com

VIERAS- /GREENFEEPELAAJAT:

 • Lähtöaikoja voi varata kolme (3) päivää aikaisemmin, puhelimitse p. 010 292 6900 tai NexGolfin teetime -palvelusta
 • Peruutukset tulee tehdä ensitilassa, viimeistään 4 h ennen lähtöaikaa. Aamupäivän lähdöt (ennen klo 12:00) tulee peruuttaa edellisenä iltana klo 18:00 mennessä.
 • Lähtöajat tulee vahvistaa caddiemasterille viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöaikaa.
 • Vahvistamaton lähtöaika voidaan myydä eteenpäin.
 • Varaukset pidemmän ajan päähän suuremmille ryhmille annetaan ainoastaan toimistosta: sami.overmark@golfpirkkala.fi
 • NGU-, PGA- FGMA- ja FGA-korttien osalta tutustumisvieraanvaraisuudesta on sovittava etukäteen toimitusjohtajan tai palvelupäällikön kanssa. Lisäksi kassalla peritään 10 € toimistomaksu. Tutustumiskäynnin voi tehdä 1 kerta/pelikausi.

Kilpailumääräykset Golf Pirkkala 2020

OSALLISTUMISOIKEUS

Ellei kilpailukutsussa toisin mainita, kilpailut ovat avoimia.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua kello 9:00.

Viimeinen ilmoittautumispäivä ilmoitetaan kilpailukutsussa. Jälki-ilmoittautumismaksu on 10€.

Kilpailuun voi ilmoittautua suoraan jäsentunnuksilla ilmoitettuihin sähköisiin järjestelmiin, sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi pelaajan nimi, tasoitus, kotiseura, kotiseuran jäsennumero ja matkapuhelinnumero.

Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta ja sen saapumisesta kilpailun järjestäjälle. Kilpailutoimikunta voi hylätä puutteellisilla tiedoilla varustetun ilmoittautumisen.

JONOTUSLISTA

Kilpailuihin otetaan pelaajia jonotuslistasta tai jälki-ilmoittautuneita kilpailuista poisjääneiden pelaajien tilalle tai vajaisiin lähtöryhmiin.

OSANOTON PERUUTUS

Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Ilmoittautumisajan päätyttyä, on kilpailuun ilmoittautunut pelaaja velvollinen maksamaan kilpailumaksun.

Mikäli pelaaja on estynyt osallistumaan kilpailuun sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman pian caddiemasterille. Kilpailun peruutus sairastapauksissa on tehtävä viimeistään neljä (4) tuntia ennen kilpailun alkua, jotta vapautus kilpailumaksusta myönnetään.

LÄHTÖJÄRJESTYS

Kilpailijat arvotaan lähtöryhmiin. Lähtöryhmät pyritään järjestämään sarjojen sisäisinä. Lähtöjärjestys julkaistaan kilpailukalenterissa.

Reikäpelikilpailuissa otteluparit arpovat keskenään aloitusjärjestyksen ensimmäisellä lyöntipaikalla.

OSANOTTAJAMÄÄRÄ

Pelaajat otetaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita.

TASOITUKSET

Kilpailija vastaa ilmoitetun tasoituksen oikeellisuudesta.

KILPAILUSARJAT

Kilpailun sarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa. Sarja järjestetään, mikäli siihen osallistuu vähintään kuusi pelaajaa.

Kilpailuissa suurin annettava tasoitus on 36, ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta.

KILPAILUN TUOMARI

Jos kilpailuun on nimetty tuomari, käännytään sääntöasioissa hänen puoleensa, hänen päätöksensä on lopullinen.

Jos kilpailuun ei ole nimetty tuomaria, sääntötulkintoja antaa kilpailun johtaja.

TASATULOSTEN RATKAISEMINEN

Mestaruuskilpailuissa voitto ratkaistaan välittömästi suoritettavalla “sudden death”- uusinnalla. Uusintareiän/reiät päättää kilpailutoimikunta.

Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Tuloskortin mukaiset viimeiset 9,6,3 ja 1 reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tilanne arvalla. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua huomioidaan 36 reiän kilpailussa ensiksi viimeisten 18 reiän tulos ja vastaavasti 54 tai 72 reiän kilpailussa ensiksi huomioidaan viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.

Tasoituksellisissa kilpailuissa voittaa se pelaaja/ryhmä jolla on pienempi tasoitus. Jos tasoitukset ovat täsmälleen samat, käytetään matemaattista menetelmää, jonka jälkeen ratkaisee arpa.

PALKINNOT

Kilpailuissa jaetaan palkinnot parhaille pelaajille kussakin sarjassa. Ammattilaiset pelaavat samoista palkinnoista amatöörien kanssa.

KILPAILUN PÄÄTTYMINEN

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on julkistettu.

 

Paikallissäännöt Golf Pirkkala 2020

Paikallissääntöjen viittausten yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät the Official Guide to the Rules of Golf -kirjasta sekä golf.fi sivuston materiaalipankin Mallipaikallissäännöistä. Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).

1 Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)

1a) Kunnostettavat alueet

(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet

(2) Sorapäällysteiset pintasalaojat

(3) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa

(4) Sinivalkoraitainen tolppa kunnostettavalla alueella ilmaisee alueen olevan kielletty pelialue

1b) Kiinteät haitat

(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.

(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.

(3) Päällystetyt tiet ja polut.

(4) Väylien etäisyysmerkkeinä olevat tupsut ja mittapaalut

2 Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisellä pelialueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.

3 Olennaiset rakenteet

Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:

(1) Nauhat, verkot tai muut puiden ympärille kiedotut materiaalit (esim. jänis- ja myyräsuojat)

(2) Hakkeella katetut alueet. Yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

4 Pelinopeus (Sääntö 5.6)

Jokaiselle reiälle annetaan maksimipeliaika, joka perustuu reiän pituuteen ja vaikeuteen. Näistä ajoista muodostuu pelaamisen aikataulu, jota pelaajien ei tulisi ylittää. Reikien 1-9 maksimipeliaika on 1h 50min ja reikien 10-18 on 2h 28min.

5 Pelin keskeyttäminen (Sääntö 5.7)

Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:

Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi:                         Yksi pitkä sireenin ääni

Tavanomainen pelin keskeyttäminen:                                                       Kolme peräkkäistä sireenin ääntä

Pelin jatkuminen:                                                                                    Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä

Huomautus: Keskeytettäessä peli välittömästi myös kaikki harjoittelualueet suljetaan välittömästi.

6 Käyttäytyminen

Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm.:

 • Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen tasaamatta tai turpeet laittamatta takaisin)
 • Epäasiallinen kielenkäyttö
 • Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
 • Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
 • Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen

Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen erillisenä. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus ja tuloksen hylkääminen.

7 Siirtosääntö

Siirtosäännön voimassaolosta kentällä tiedotetaan ilmoitustaululla.

Siirtosäännön voimassa ollessa ja pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla osalla pelaaja voi vapautua rangaistuksetta yhden kerran asettamalla alkuperäinen tai muu pallo 15cm vapautumisalueelle (E-3).

Golfin säännöt pdf

GOLF PIRKKALA PELIOHJESÄÄNTÖ 2020
Golf Pirkkalan golfkentälle ovat tervetulleita pelaamaan kaikki jäsen- ja tasoituskortin omaavat pelaajat. Seuraavassa ohjeet mitä sinun tulee tietää pelaamisesta, pelaamisoikeudesta, varaamisesta sekä golfetiketistä.

Osakkeiden tuottamat pelioikeudet
A-osake; 2 aikuista ja 2 samassa taloudessa asuvaa alle 21-vuotiasta junioria. B-osake; 1 aikuinen ja 1 samassa taloudessa asuva alle 21-vuotias juniori.

C-osake; kaksi vapaata pelioikeutta.
• A- ja B-osakkeisiin nimetään pelioikeuden käyttäjät kaudelle 2019 yhtiön ilmoittamaan päivämäärään mennessä ennen pelikauden alkua.
• Osakkeiden tuottamat pelioikeudet voi vaihtaa myös pelilipuiksi. A- ja B-osakkeesta 20 kpl ja C-osakkeesta 60 kpl. Liput ladataan NexGolfiin sarjakortiksi. Osakkeiden liput voi myös myydä yhtiölle (50/100%) hintaan á 24,00€.

Lähtöaikojen varaaminen
• Golf Pirkkala Oy:n osakkeenomistajat ja pelioikeuden haltijat voivat varata aikoja kaksi viikkoa etukäteen.
• A- ja B-osakkeella pelaavalla henkilöllä voi olla kerralla varattuna kolme lähtöaikaa, yksi varaus päivää kohden.
• C-osakkeella voi olla ajanvarauskalenterissa kerralla varattuna kuusi lähtöaikaa (kuudelle pelaajalle), joista neljä varausta päivää kohden siten, että varausten välin tulee olla kuusi tuntia (eli maksimissaan kaksi pelaajaa kuuden tunnin välein). Pelaajat valvovat itse, ettei päällekkäisiä varauksia esiinny, päällekkäisyyksistä peritään maksu. C-osakkeella varausta tehdessä on ilmoitettava osakkeen numero (ts. varata osakkeen omilla nexgolf-tunnuksilla).
• Jokaisella pelioikeuden haltijalla on henkilökohtainen varaustunnus (C-osakkeella oma varaustunnus). Varaustunnuksia ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Varaustunnusten väärinkäytöstä peritään greenfee maksu.
• Vieraspelaajat voivat varata aikoja kolme (3) päivää aikaisemmin Teetime-palvelun kautta
• Varaukset pidemmän ajan päähän erikoisryhmille ja asiakastilaisuuksiin annetaan ainoastaan caddiemasterin toimistosta 010 292 6900 tai caddiemaster(a)golfpirkkala.fi

Varausten peruuttaminen ja muuttaminen
• Peruutukset ja mahdolliset muutokset lähtöryhmiin tulee tehdä viimeistään 4 tuntia ennen peliaikaa.
• Aamupäivän (ennen klo 12) ajat tulee peruuttaa edellisenä iltana kello 18:n mennessä.
• Varauksen tehnyt pelaaja vastaa varauksen kaikista maksuista myös no-show -tilanteessa.
• Käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien lähtöaikojen suhteen noudatetaan seuraavaa menettelyä; Ensimmäisellä kertaa huomautus, sen jälkeen aina greenfee-maksu ja usein toistuvasta peruuttamattomuudesta pelaaja menettää oikeuden varata lähtöaikoja netin kautta etukäteen (varaus vain paikan päältä). Uusia varauksia otetaan vasta, kun peruuttamattomat lähtöajat on maksettu.

Ilmoittautuminen ja vahvistaminen
• Jokaisen pelaajan on vahvistettava lähtöaikansa ilmoittautumalla caddiemasterille viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöaikaa (jos myöhästyt, soita).
• Pelioikeutta käyttävän on ehdottomasti esitettävä pelioikeustunniste (bägilätkä tai muu yhtiön antama tunniste) ilmoittautumisen yhteydessä.
• Vahvistamaton lähtöaika voidaan myydä edelleen.
• Osakkaan tai pelioikeuden haltijan seurassa samassa lähdössä pelaava vieraspelaaja saa alennetun greenfeen (45€ arkisin ja 55€ viikonloppuisin). Isännän tai emännän on oltava mukana ilmoittautuessa.

Lähtöryhmät
• Yhdessä ryhmässä pelaavien tasoitusten summa voi olla korkeintaan 120.
• Muutoksen lähtöryhmiin tekee ainoastaan caddiemaster tai kentällä valvoja.

Paikallissäännöt
• Paikallissäännöt on nähtävillä klubirakennuksen ilmoitustaululla ja saatavana caddiemasterilta.

Pelinohjaus kentällä
• Peliä ohjaavat valvojat ja startterit kiinnittävät erityistä huomiota mm. pelin sujuvuuteen ja kentän käyttöön. Valvojat liikkuvat kentällä golfautoilla ja heillä on oikeus puuttua kentän ohjeiden tai golfetiketin vastaiseen toimintaan. Heillä on myös lupa poistaa pelaaja kentältä.
• Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys.
• Valvojalla on oikeus poistaa kentältä pelaaja, joka ei ole maksanut pelimaksua.

Harjoitusalueet
• Harjoitusalueet, range, harjoitusgriinit (2 kpl) sekä chippialue ovat kaikkien käytettävissä kentän ollessa auki.
• Harjoitusgriineillä, chippialueella ja lähipelialueella on rangepallojen käyttö kielletty.
• Caddiemaster myy rangepoletit, joilla saa palloautomaatista korillisien harjoituspalloja.

Yleisiä määräyksiä
• Yleisen turvallisuuden varmistumiseksi kentälle ei saa mennä ennen ajanvarauksen aukeamista.
• Miehet, joiden tasoitus on yli 36, pelaavat punaiselta lyöntipaikalta.
• Golfauton käyttö kentällä on sallittu vain caddiemasterin luvalla. Auton käyttöohjeita on noudatettava.
• Lemmikkieläinten mukaan ottaminen kentälle ilman lupaa on kielletty.
• Turvallisuussyden vuoksi lastenvaunuja ei saa tuoda golfkentälle. Samoin alle kouluikäisten lasten oleskelu kentällä on kielletty.
• Pelaajien mukana voi seurata yksi henkilö caddienä. Tällöin heidän on pysyttävä kiinteästi peliryhmän mukana eivätkä he saa häiritä muita pelaajia.
• Matkapuhelimien käyttö kentällä on kielletty, paitsi jos ryhmän muut pelaajat sallivat sen käytön harjoituskierroksella.
• Metallipiikit golfkengissä on kielletty.
• Poikkeavan säätilan kohdatessa (ukkonen, kaatosade, myrsky) henkilökunta voi harkintansa mukaan keskeyttää pelaamisen soittamalla sireeniä. Tilanteessa on pelaaminen keskeytettävä välittömästi ja pyrittävä siirtymään klubille. Caddiemasterin tulee antaa pelaajille uusi peliaika niiltä osiltaan kuin kierros on vielä ollut kesken.

Kenttähenkilökunta
• Kenttähenkilökunnalla on etuoikeus kentällä.
• Mikäli kenttähenkilökuntaan kuuluva on aikomallasi lyöntisuunnalla, älä lyö ennen kuin olet saanut häneltä luvan.
• Viheriölle pelattaessa ja sitä huollettaessa pelaajan on odotettava kunnes lippu on paikallaan ja kenttähenkilökunta on poistunut.
NAUTI PELAAMISESTA PIRKKALAN KENTÄLLÄ!

Teetime

VIERASPELAAJIEN
AJANVARAUS

Sauna ja pukutilat

Sauna- ja pukutilat ovat samaa korkeata tasoa kuin klubitalommekin.
 Viihtyisissä ja avarissa pukuhuoneissa on lukolliset
pukukaapit  ja saunomaan mennessäsi
löydät pyyhkeet pukuhuoneesta.

Ainavalmiit  kiukaat odottavat sinua lauteille
rentoutumaan pelikierroksen päätteeksi.
Vuokraamme saunatiloja myös yksityistilaisuuksiin,
kuitenkin pääasiassa golfkauden ulkopuolella.

Yhteydenotot ravintola Bufferiin
p. 03 383 0300 / 0400 983131
miikka@bufferi.com