Aamuaurinko

Turvallisuus -ja kemikaalivirasto TUKES on lähestynyt Golf Pirkkalaa, koska väylän 3 vierestä menevälle Hermannintielle sekä sen vieressä olevan kiinteistön pihaan on lentänyt golfpalloja aiheuttaen mahdollista vaaraa.

Golf Pirkkala haluaa pitää sen lähiympäristön turvallisena. TUKESin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta väylän 3 keltainen lyöntipaikka on päätetty siirtää sinisten lyöntipaikkojen kanssa samaan paikkaan. Näin huolehditaan tienkäyttäjien ja viereisen kiinteistön turvallisuudesta.

Pelaajien kannattaa huomioida lyhentynyt lyöntimatka ja oikealle harhautuvien lyöntien ylettyminen väylälle 1. Näin sattuessa, muistathan varoittaa väylän 1 pelaajia reippaalla FORE huudolla. Samoin väylän 1 pelaajien kannattaa suojautua huudon kuuluessa. Tehdyn muutoksen mahdollisesti aiheuttamien vaaratilanteiden lisääntymistä väylällä 1 seurataan ja tehdään tarvittaessa muutoksia pelaajien turvallisuuden varmistamiseksi.

Kentän tekninen mitta pidetään samana kuin aikaisemmin. Väylän 4 keltainen lyöntipaikka pidetään jatkossa samassa kuin valkoinen lyöntipaikka. Sama toimenpide tehdään väylälle 7.