Syyskuva

Golf Pirkkalassa on toista kautta käytössä Pelaaja Ensin -asiakastyytväisyyskysely. Samaa järjestelmää käyttää noin 90 kenttää Suomessa. Kyselyissä saadaan palautetta sekä jäseniltä ja osakkailta että vieraspelaajilta. Jäsenkyselyyn vastasi noin 400 jäsentä ja vieraspelaajilta saatiin 325 vastausta. Molemmissa arvioissa erinomaisia tuloksia sairavintola Bufferi. Jäsenten antamat arviot olivat Bufferilla Suomen korkeimmat. Onnittelut ja kiitokset Bufferille hienosta toiminnasta.

Haluamme kehittää toimintaamme ja kenttäämme niin, että sekä jäsenet ja osakkaat että vieraspelaajat viihtyisivät kentällämme paremmin. Pyrimme organisaationa parantamaan toimintamme, palveluidemme ja kenttämme tasoa. Osaan viihtyisyydestä voimme kuitenkin kaikki vaikuttaa. Sekä jäsenet ja osakkaat että vieraspelaajat antavat palautetta, että meillä pelaajat eivät huomioi ja tervehdi toisiaan riittävästi. Tähän voimme kaikki vaikuttaa. Tehdään Golf Pirkkalasta ensi kaudella paikka, jossa kaikki kokevat olevansa tervetulleita!

Jäsenkysely tehtiin kolmessa erässä: toukokuussa, heinäkuussa ja syyskuussa. Tämä mahdollisti jäsenten palautteen kuulemista läpi koko kauden. Monet antoivat myös vapaata palautetta, joka on arvokas tapa saada tarkempaa tietoa niin hyvällä tolalla olevista asioista kuin tärkeimmistä kehityskohteista. Kentän osalta tärkein kehityskohde on saada bunkkereiden pelattavuus muun kentän tasolle. Toiminnassa kehitettävää on erityisesti siinä, miten pelaajat viihtyisivät paremmin ja toiminta vastaisi heidän tarpeitaan.

Toiminnan osalta on tullut paljon palautetta kilpailutarjonnasta ja kilpailujen liian vähäisestä määrästä. Erityisesti singelitasoituksella pelaavat jäsenet kokevat, ettei heille löydy sopivia kilpailuja. Tulevan kauden kilpailukalenteria pyritään kehittämään niin, että kaikkien pelaajaryhmien tarpeet tulisivat paremmin huomoiduksi. Samoin pohditaan, miten yksi kesän ”suurtapahtuma”, senioreiden viikkokisa, saataisiin toteutettua mahdollisimman usein kovasti toivottuna yhteislähtönä.

Kentän alkukauden palautteissa näkyi selvästi talven aiheuttamat tuhot. Tätä ei helpottanut alkukesän kuivuus ja kasteluveden niukkuus. Vesivarojen turvaamiseksi tehtiin porakaivo väylien 9 ja 18 väliin. Sen tuotto ei yksin riitä turvaamaan vedensaantia. Niinpä kesällä jouduttiin turvautumaan vesijohtoveden ottamiseen, mikä ei ole kustannustehokas tapa hoitaa kentän kastelua. Vesivarantojen pienuuden johdosta tutkitaan ja valmistellaan uuden vesialtaan rakentamista riittävän kasteluveden turvaamiseksi jatkossa. Loppukesästä kentän kunnon parantuessa myös kentän saamat arviot paranivat huomattavasti.

Kauden aikana erityisesti bunkkereista tuli paljon palautetta ja arviot bunkkereistamme eivät yltäneet muiden kentän osien tasolle. Haastavaksi asian tekee se, että palautetta tuli sekä liian vähäisestä että liian suuresta hiekan määrästä. Kuten eräs jäsen palautteessaan kiteytti: joissakin bunkkereissa on liian vähän ja joissakin sitä on liian paljon.

Bunkkereista saatu palaute on aiheuttanut harmaita hiuksia. Edellä mainitut ongelmat veivät alkuakudesta huomion ruohopeitteen kasvuun saattamiseen ja muut asiat jäivät vähän vähemmälle. Nyt kun asiaa on käyty huolellisesti läpi, on käynyt ilmi, että bunkkereihin käytetty hoitoaika on liian alhainen. Niinpä ensi kaudeksi on tavoite lisätä selvästi bunkkereiden hoitoa, jotta kaikkialla hiekkaa olisi sopiva määrä ja pelipintojen taso selvästi parempi. Lisäksi pari vuotta sitten tehdyn rakenteiden korjausten jatkoksi bunkkereiden reunojen kanttaukset parannetaan, jotta pallo ei jäisi liian lähdelle kanttauksen reunaa.

Kiitämme kaikkia pelaajia saamastamme arvokkaasta palautteesta. Palaute on elinehto toimintamme kehittämiselle ja haluamme saada sitä mahdollisimman paljon. Näin voimme valita toimenpiteitä, jotka parantavat mahdollisimman monen pelaajan asiakaskokemusta. Rajallisten resurssien johdosta kaikkia toiveita ei voida toteuttaa, mutta yritämme jatkossa vastata osakkaiden ja jäsenten sekä vieraspelaajien tarpeisiin mahdollisimman hyvin.