Ratilainen1

(kuva: Pertti tutustuttamassa talenttiryhmäläisiä muistikorttiin, joka löytyy tämän tekstin lopusta.)

Viime vuosina urheilussa on yhä enemmän ymmärretty fyysisen ja lajitaitoharjoittelun lisäksi henkisen valmennuksen tärkeys. Myös Gpi:ssa henkinen valmennus on otettu mukaan kilpapelaajille ja talenttiryhmälle. Henkisestä valmennuksesta vastuun on ottanut Pertti Ratilainen. Pertti on entinen SM-tason urheilija ja toiminut pitkään myös lajivalmentajana. Tämä tausta antaa perspektiiviä urheilijan kokonaisuuden ymmärtämiseen. Pertti toimii myös poikien golfmaajoukkueen henkisenä valmentajana. Joukkueen päätavoitteena on kesällä Suomessa pelattavat EM-kisat.

 Gpi:n ja Pertin yhteistyö on alkanut syksyllä 2014. ”Kankkosen Anssi näki tärkeäksi löytää valmennettavilleen apua henkiseen valmennukseen. Tätä kautta alkoi yhteistyö GPi:n kanssa”, Pertti kertoo.

Alkuun pidettiin ryhmävalmennusta kilpapelaajille sekä talenttiryhmäläisille. Tässä vaiheessa Pertti ja pelaajat pääsivät tutustumaan toisiinsa. ”Pian huomattiin, että kilpapelaajille toimii paremmin yksilövalmennus ja pelaajien kanssa on jatkettu yksilövalmennuksella. Talenttiryhmäläisille on jatkettu ryhmävalmennusta, joka sopii heidän ikäisilleen. Olemme opetelleet käsitteitä yhteisen kielen löytämiseksi. Lisäksi on käyty läpi esimerkiksi perusteita siihen, miten epäonnistuneita suorituksia pitäisi kilpailun aikana käsitellä.”

Entisenä SM-tason urheilijana Pertti on vakuuttunut siitä, että huippusuoritus urheilussa onnistuu vain valjastamalla oman mielensä fokuksen läsnäolevaan tekemiseen. Yhtä tärkeää kuin on olla läsnä, on perustunteiden tiedostaminen ja käsittely. Huippusuoritusten alta löytyy terve itsetunto ja itsetuntoa voi kehittää valmentautumalla. Usein valmentamisessa arvioidaan vain näkyvää suoritusta, ilman että pureudutaan yksilön ajatuksiin tai tunteisiin. Tunteiden käsittely onkin ollut meille suomalaislle haaste.

”Suomalaiset ovat suorittajakansaa. Henkinen valmennus on koettu aiemmin pehmoiluna. Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet. Erityisesti 90-luvulla syntyneet urheilijat ja sitä nuoremmat, pitävät henkistä valmennusta luonnollisena osana valmentautumista, kuten laji –ja fysiikkavalmennusta. He ymmärtävät, että huipulle pääseminen vaatii kaikkien osa-alueiden maksimaalista hyödyntämistä. Samoin ymmärretään paremmin, että kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Ja miksi mieltä ei voisi harjoittaa? Siinä on merkittävä hyödyntämätön voimavara, minkä avulla on mahdollista saada itsestään irti viimeiset 10-20 prosenttia kapasiteetista.”, Pertti kertoo.

ratilainen 3 Mitä ovat henkisen valmennuksen perusteet? ”Henkisen valmennuksen peruskivet ovat usko, läsnäolo, levollisuus, rentous ja itsevarmuus. Silloin, kun tähdätään huipputuloksiin, on kaikkien näiden ominaisuuksien toteuduttava”, Pertti toteaa.

Se, että onnistumme olemaan sitä, mitä haluamme olla, edellyttää itsetuntemusta. Itsetuntemus puolestaan edellyttää omien tunteiden tunnistamista ja tiedostamista. Henkisenä valmentajana Pertti keskittyy tämän puolen kehittämiseen ja harjoittamiseen valmennettavissaan.

“Henkinen valmennus tarjoaa mahdollisuuden päästä kiinni omiin vahvuuksiin, arvoihin sekä tarpeisiin. Kun ihminen tiedostaa  sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja arvonsa sekä pääsee kiinni omiin tunteisiinsa, on hänellä mahdollisuus kasvuun, eikä hän enää ohjaudu itsensä ulkopuolelta, ohjaus tulee hänen sisältään.”

Mikä on sitten henkisen valmennuksen tavoitteena ja miten se parantaa suoritusta? “Huippusuorituksissa on lopulta kyse ohjauksesta, ja siitä mistä se tulee. Ulkopuolelta motivoituva ihminen ei koskaan tule yltämään samaan suoritukseen kuin ihminen, joka ohjautuu sisältäpäin, omaa itseään kuunnellen. Oman itsensä hyväksyminen eli terve itserakkaus on yksi henkisen valmennuksen kulmakivistä, johon panostan valmennettavissani. ”, Pertti vastaa.

 Mitä henkinen valmennus sitten käytännössä on ja miten se tapahtuu? ”Henkinen valmennus on aluksi valmentajan ja valmennettavan välisen yhteyden luomista. Ensin pitää löytää yhteinen tapa keskustella ja käsitellä asioita. Valmentajana tärkeää on kohdata valmennettava omana itsenään. Ei ole olemassa yhtä jokaiselle sopivaa mallia asioiden käsittelyyn. Usein oikeiden tapojen löytäminen tapahtuu yrityksen ja erehdyksen kautta, kuten muussakin valmennuksessa.”, Pertti sanoo.

 Maailman huipulla golfissa, henkinen valmennus on arkipäivää. Osa henkisistä valmentajista ovat lähes yhtä tunnettuja kuin lajivalmentajat. Miksi henkinen valmennus on golfissa niin tärkeää? ”Golf on vaativa laji. Lajissa on paljon aikaa miettiä omia suorituksiaan. Usein pelaajilta unohtuu, että epäonnistumiset kuuluvat lajiin. Merkittävä osa golfkierroksen onnistumisesta riippuu siitä, kuinka hyvin pystyy hallitsemaan ajatteluaan ja mielenliikkeitään. Kykenemmekö uskomaan omaan tekemiseen, olemaan läsnä pelitilanteessa levollisena, rentona ja itsevarmana? Vai alkaako mieltä hallita viha, pelko, syyllisyyden tunne ja häpeä? Kummin päin ajattelemme: pelkäämmekö häviämistä vai rakastammeko voittamista? On hyvä muistaa, että tulos on aina seuraus. Tulosta ei voi tehdä.”, muistuttaa Pertti.

muistikortti Maikki 0515muistikortti yhteys 0515