Kuva 1 10 Väylän Maisemaa

Golf Pirkkalan ja  sen pelialueiden jatkuva kehittäminen on nähty viime vuosina tärkeäksi. Sanotaanhan, että pitää juosta kovaa edes pysyäkseen ympäristön kehityksen mukana. Monet pelaajat  ovat vuosien varrella osoittaneet kiinnostuksensa kentän kehittämiseen, halunneet tietää muutostöiden käytännön toteutuksesta sekä  tietää, millaisia kehityskohteita on tulevaisuuden suunnitelmissa.

Olemme tehneet juttusarjan, jossa yritämme vastata näihin kysymyksiin. Kerromme tehtyjen toimenpiteiden taustoista, suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Tässä ensimmäisessä osassa kerromme kentän kehittämisen taustoista, toisessa osassa keskitymme vuonna 2015 tehtyihin muutoksiin ja kolmannessa osassa pyrimme valottamaan lähitulevaisuuden kehityshankkeista.

Taustaa

Kenttämme on avattu täysimittaisena 18 reikäisenä vuonna 2007. Alkuun kenttä oli hidas pelata ja sai ansaitusti vaikean kentän maineen. Vuosien saatossa kentän reuna-alueita raivattiin ja pelinopeuskin meni hiljalleen parempaan suuntaan. Vuonna 2012 aloitettiin systemaattinen tiedon kerääminen, jotta voisimme parantaa pelinautintoa ja pelinopeutta. Saman vuoden keväällä meidän golfyhteisömme laati myös ensimmäisen yhteisen strategiansa. Strategiassamme on visionakuva 2 Visio

Jokainen arvioikoon itsekseen ja omassa päässään, olemmeko me visiomme mukaisella matkalla. Ainakin Golfliiton mielestä ollaan hyvällä tiellä, kun valitsivat Golf Pirkkala ry:n vuoden 2015 parhaaksi golfseuraksi. Myös pelialueiden kehittämistä on pyritty tekemään niin, että se tukee yhteistä strategiaa.

Vuonna 2015 tehdyt mittavat kenttämme kehitystoimet olivat tarkoin etukäteen perusteltuja ja suunniteltuja. Ainoastaan väylän 18 viimeisen 100 metrin vasemmassa laidassa oleva alue ja sen saneeraaminen syksyllä 2015 oli ns. ylimääräinen toimenpide. Tämän alueen siistiminen karheikoksi ja kuorikealueeksi johtui yksinkertaisesti siitä, että UPM Kymmenen suorittama sähkölinjan puiden harvennus jätti jälkeensä armottoman maiseman kivineen ja lukuisine kantoineen, eikä sitä vain voinut jättää pilaamaan maisemaa ja pelinautintoa.

Taustatiedot ja niiden käyttö

Keräämme asiakkailtamme vuosittain tietoja kenttään liittyvistä asioista asiakastyytyväisyyskyselyllä. Näin saamme arvokasta tietoa käyttäjien ajatuksista kenttäämme liittyen. Toisena tärkeänä tiedonlähteenä käytämme Nexgolf hallintajärjestelmästä saatavia tilastotietoja. Nexgolfista saamme väyläkohtaista keskiarvotietoa jaoteltuna eri tasoitusryhmien kesken. Tällöin voimme kohdentaa ja priorisoida kehityshankkeet niihin paikkoihin, jotka jo tilastojen valossakin aiheuttavat pelaajille eniten lyöntien menetyksiä.gpi

Suunnittelusta

Saatuja tietoja analysoimme yhdessä hankkeeseen kiinnitetyn golfkenttäarkkitehti Martin Ebertin kanssa. Hänellä on pitkä kokemus golfkenttäarkkitehtuurista ja kehityshankkeista. Martin kuuluu myös siihen harvalukuisten golfkenttäarkkitehtien joukkoon, jotka ovat päässeet suunnittelemaan British Open pelikenttien saneerauksia. Referenssejä toteutuksista löydät runsaasti oheisesta linkistä www.mackenzieandebert.co.uk. Näistä lähtökohdista pääsimme laatimaan suunnitelmaa, jonka tavoitteena on pelaamisen nautinnon lisääminen. Keskeisiä tekijöitä tavoitteen toteuttamisessa ovat:

1) Pelinopeuden parantaminen reuna -ja välialueita siistimiällä niin, että pallot löytyy nopeammin.

2) Visuaalisuus, koska pelaamisen nautinnosta iso osa muodostuu maisemasta.

3) Turvallisuus, jossa painopisteenä sokkolyöntien vähentäminen.

4) Kentän reiluus pelaajaa kohtaan. Kentällämme on muutaman vaikean väyläalueen päätteeksi  viheriöalue, joka ovat runsaasti bunkkeroituja.

kuva 7 18 väylä suunnitelma

kuva 8 18 griini bunkkeri suunnitelma

Toteutuksesta

Olemme tehneet toimenpiteitä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi jo neljän vuoden ajan. Osa toimenpiteistä on toteutettu omana työnä ja runsaslukuisten talkoolaisten avustuksella. Silloin, kun on ollut kyseessä järeämpiä maanrakennuskohteita, olemme käyttäneet ulkopuolista maanrakennuksen urakoitsijaa toteuttamisessa. Niissäkin kohteissa on lisäksi ollut apuna oma ammattitaitoinen kentänhoidon henkilöstö ja vielä talkooväkeäkin.

Liikeelle lähdettiin vuosina 2012 ja 2013 ns. helpoista paikoista eli väylien reuna -ja välialueista. Ensiksi saneerattiin väylien 11 ja 12 välinen alue ja väylän 12 loppuosaa. Seuraavaksi oli vuorossa väylien 16 ja 17 välinen alue ja väylän 15 väyläkumpu. Samanaikaisesti lisättiin ja saneerattiin myös harjoitusalueita, kun entiset harjoitusalueet olivat käyneet meidän käyttäjämäärille liian ahtaiksi.

Vuosi 2014 käytettiin pääsääntöisesti suunnitteluun ja tulevien projektien varojen keräämiseen. Tiesimme, joutuvamme toteuttamaan taloudellisesti kohtuullisen isoja hankkeita. Jatkuvasti lisääntyvistä taustatiedoista saimme paljon lisätietoja, mihin suuntaan niitä pitää viedä, jotta uudistukset parantaisivat pelinautintoa mahdollisimman hyvin.

Seuraavassa jaksossa kerromme vuonna 2015 toteutetuista kehityshankkeista. Mainittakoon, että toteutimme kaikki 2015 kentän kehityshankkeet tulorahoituksella eli emme ole ottaneet hankkeisiimme ollenkaan velkaa. Yhteensä  vuosina 2012-2015 olemme käyttäneet kenttien ja harjoitusalueiden kehittämiseen varoja yhteensä hieman yli 300 000€.

kuva 3 Palkinto SGL