IMG 6011

Golf Pirkkalan ohjatussa junioritoiminnassa on vuosittain noin 120 junioria kesällä ja ilahduttavasti talviharjoitteluunkin saatiin tänä vuonna 40 junioria. Viimeisten kausien aikana on havaittu, että junioritoiminnassa on lisääntyvässä määrin koordinointityötä suunnitteluun, ilmoittautumisiin, neuvontaan ja perusviestintään liittyen. Tulevaisuudessa halutaan varmistaa Golf Pirkkalan junioripelaajan polun toteutuminen niin, että se vastaa eri tasoisten pelaajien tarpeita. Juniori- ja kilpatoimikunta haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea juniorikoordinaattorin palkkaamiseen ja tukea myönnettiin 1.9.2017 – 31.8.2018 väliselle ajalle 10 000€. Juniorikoordinaattoreiksi valittiin Kaisa Ruuttila ja Ari Ala-Marttila. OKM:n tuen turvin Golf Pirkkalassa kokeillaan nyt juniorikoordinaattoritoimintaa ja kehitetään edistyksellisyydestään tunnettua junioritoimintaa entisestään. Tavoitteena on kasvattaa tulevan kesän junioreiden harrastajamääriä ja tehdä Golf Pirkkalan junioritoimintaa tunnetuksi myös golfyhteisömme ulkopuolella.

Junioritoiminnan roolitukset

Juniorikoordinaattorit aloittivat työnsä syyskuussa ja ensiksi selkiytettiin uusia tehtävärooleja. Juniorikoordinaattorit vastaavat yhdessä juniori -ja kilpatoimikunnan kanssa pelaajapolun kehittämisestä, toiminnan kokonaissuunnittelusta, yleisestä viestinnästä (ilmoittautumiset, tiedotusasiat) ja uusien tapahtumien ideoinnista. Koordinaattorit vastaavat myös pelaajakorttien luomisesta, vierailevien asiantuntijoiden/valmentajien hyödyntämisestä sekä toimivat pelaajien ja lajivalmennuksen tukena.

Ryhmärakenne uudistuu

Kesäkaudelle 2018 kehitetään junioritoiminnan ryhmäjakoa. Perusajatus pysyy ennallaan, mutta hienosäätöä on tehty vastaamaan paremmin junioreiden tarpeita. Pienimmille tarjotaan aloitusmahdollisuutta aikuinen-lapsi –ryhmässä,  yhdessä tutun aikuisen kanssa heti kun golfmaila pysyy kädessä. Hyväksi havaitut Startti- ja Vauhtiryhmät pysyvät ennallaan. Harrasteryhmä jaetaan ensi kesänä kahtia: golfia harrastavien junioreiden Harraste –ryhmään ja kilpagolfiin tähtäävien junioreiden Tsemppi –ryhmään. Aikaisemmin nuorten harrastajien ryhmänä toiminut Teini –ryhmä säilyy, mutta se saa uuden nimen kesään mennessä. Kilpapelaajien polkua edetään Tsemppiryhmästä Talentteihin, Haastajiin ja edelleen Kilparyhmän kautta vaikka ammattilaisuuteen saakka. Jokaiselle ryhmälle on luotu selkeät kriteerit, jotta oikean harjoitteluryhmän löytyminen olisi helpompaa ja polulla etenemiselle on selkeät tavoitteet.

 

Pelaajakortti apuna kehittymisen seurannassa

Harrastejunnuista eteenpäin uutena asiana on junioreille luotava henkilökohtainen pelaajakortti kehittymisen seurantaan. Pienemmillä junioreilla korttia käytetään suppeammin kausitavoitteiden,  henkilökohtaisten kehittymiskohteiden ja testitulosten kirjaamiseen ja seurantaan. Talentti- ja Haastajajunioreista eteenpäin pelaajakortti monipuolistuu mm. henkilökohtaisilla viikko-ohjelmilla ja harjoitusmäärien seurannalla. Pelaajakortti nähdään tärkeänä työvälineenä valmennuksen, pelaajan ja vanhempien välillä parantamaan yhteistä ymmärrystä suunnasta, keinoista ja nykytilanteesta.

Panostusta juniorigolfohjelman mukaiseen monipuoliseen harjoitteluun

Golf Pirkkala on junioritoiminnan Laatuseura, jonka järjestämä junioriharjoittelu perustuu kansalliseen juniorigolfohjelmaan (JGO). Pirkkalan junioritoiminta on laajasti dokumentoitu ja tunnustuksena toiminnan suunnitelmallisuudesta ja monipuolisuudesta meille on myönnetty Laatuseura –merkki. Laatuseurat päivittävät suunnitelmiaan jatkuvasti tulevaisuuteen katsoen ja tämän vuoden päivityksissä suunnitelmat on tehty katsoen vähintään kolme vuotta eteenpäin.

Talvikaudelle uudistettiin junioreiden harjoittelua niin, että sunnuntaisin treenit alkavat joka ryhmällä fysioterapeutti Anna Lackmanin vetämällä fysiikkaharjoituksella. Talvella treenataan Annan johdolla monipuolisesti niin perusliikuntataitoja kuin golfiin suunnattua fysiikkaa jokaisen ryhmän taitotason mukaisesti.

Kilpagolfarin uraa tavoittelevien Talenttijunioreiden talviharjoittelussa on otettu erityisteemaksi fyysisistä ominaisuuksista huolehtiminen, jotta kesäkaudella päästäisiin mahdollisimman ehjään kisakauteen ilman loukkaantumisia. Syyskausi aloitettiin Kissat –hallilla Lindsay Orr:n TPI –testauksilla ja fyysisten ominaisuuksien testausta jatkettiin Martti Alangon toimesta Fysiatrinenosaamiskeskus Primassa. Juniorit kävivät myös yksilöllisessä fysioterapeutin ohjauksessa saamassa henkilökohtaiset täsmäharjoitteet omien kehittymisalueidensa treenaamiseksi. Talentti/haastajapelaajat käyvät golfia tukevassa TPI -fysiikkaharjoittelussa ympäri vuoden.

 

 

Valmennuksen apuna golfohjaajat ja erityisasiantuntijat

Pienempien junioreiden valmennuksesta vastaa golfvalmentaja Kaisa Ruuttila ja Talentti –ryhmästä eteenpäin valmennusvastuussa on Anssi Kankkonen. Golfvalmentajat vastaavat ryhmiensä vuosisuunnittelusta. Talentti/haastajapelaajien kohdalla valmentaja tekee pelaajille henkilökohtaisen viikkokalenterin, täydentää pelaajakortin golfin lajitekniikan ja pelaajien tavoitteiden osalta, käy pelaajien ja vanhempien kanssa kehityskeskustelun ja sopii kauden tavoitteista. Valmentaja myös seuraa pelaajien vuosisuunnitelman toteutumista ja suunnittelee pelaajille kilpailukalenterin yhdessä pelaajan kanssa.

Junioritoimintamme kulmakivi on vapaaehtoisesti mukana olevien golfohjaajien aktiivisuus. Talvikaudella ohjaajista ovat mukana Ville-Pekka Ojanen, Satu Koskinen ja Marko Perälä. Kesäkaudella mukaan joukkoon liittyvät Veli-Pekka Parviainen ja Kari Koskinen. Ohjaajatoimintaan haetaan taas keväällä mukaan lisää innokkaita toimijoita, joille järjestämme ohjaamiseen tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen. Ohjaajatoimintaa kehitetään enemmän yhteisölliseen suuntaan ja ohjaajille on suunnitteilla lisäksi muutakin mukavaa ohjelmaa.

Golfvalmennuksen apuna häärii tänä vuonna myös lukuisa joukko erityisasiantuntijoita. Mieleen on muistuteltu ravitsemusasiantuntijan avulla perusasiat urheilijan ravitsemuksesta. Pelaajat taustajoukkoineen ovat saaneet palautetta pidetyistä ravintopäiväkirjoista ja heitä on perehdytetty oman viikko-ohjelman sekä urheilijan ravitsemustarpeiden yhteensovittamiseen. Vuoden vaihteen jälkeen otetaan urheilijan kehittymisen kolmiosta käsittelyyn lepo. Kesää kohden asiantuntijoiden joukko laajenee ja eri osa-alueiden ammattivalmentajia hyödynnetään harjoittelussa. Vierailijoina on mm. kansainvälisen tason ammattilaisgolfari ja puttitekniikan erikoisosaaja. Pelikauden alkaessa panostetaan myös tilastollisen valmentamisen puoleen Jarmo Alapirtin liittyessä mukaan Talenttien/Haastajien valmennusporukkaan.

Junioritoiminnan vetovastuu vaihtuu

Golf Pirkkala Ry:n syyskokous valitsi hallitukseen aikaisemmin junioritoiminnasta vastanneen Santtu Loimusalon tilalle Marjo Uusitalon. Marjo toimii Juniori- ja kilpagolftoimikunnan puheenjohtajana ja junioritoimikunnan muut jäsenet ovat Ari Ala-Marttila, Kari Koskinen, Pasi Kristiansson, Timo Laine, Kaisa Ruuttila, Timo Ståhl.

Junioritoiminnan tähtäin on siis vahvasti tulevassa! 2018 – Paras golfkesä ikinä!

Jos et vielä ole mukana ja kiinnostuit Golf Pirkkalan junioritoiminnasta tai golfohjaajana toimiminen kiinnostaa – ole yhteydessä juniorikoordinaattori Kaisaan kaisa.ruuttila@kolumbus.fi tai 040 057 8022